Ks. biskup Piotr Libera do strażaków: trzeba krzewić szlachetność serca

Do krzewienia szlachetności serca w braterskiej wspólnocie strażackiej zachęcił ks. biskup Piotr Libera strażaków w parafii Wieczfnia Kościelna (1 maja 2022 r.). Przewodniczył Eucharystii w 100. rocznicę powołania miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na pamiątkę jubileuszu w Wieczfni stanęła figura św. Floriana.  

Wieczfnia.jpg

Bp Piotr Libera podziękował strażakom za kulturę strażacką: kulturę munduru, orkiestr, remiz, rytuału. Przypomniał, że założycielami lub współzałożycielami straży byli często kapłani. Gdy w czasach PRL-u próbowano eliminować sztandary, na których po jednej stronie był orzeł w koronie, a na drugiej św. Florian, wiele jednostek nie godziło się na to.

- Strażak wie, że choć tak po ludzku to on strzeże od „powietrza, ognia i wojny”, to musi umieć też wołać do Najwyższego: „od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”. I wie, że najlepiej czuwa, najlepiej strzeże sumienia przy konfesjonale, przy ołtarzu, przy Pańskim Grobie - wymienił hierarcha.

Dodał, że zawierzeniu, zaufaniu musi towarzyszyć sumienie - szlachetność serca. Trzeba tę szlachetność serca, sumienia w sobie obronić, trzeba ją krzewić. Szlachetność serca, to nie cnota elit - to cnota Polski, która potrafi jeszcze klękać i chylić sztandary przed Bogiem, która umie pozostać wierna ślubnej obrączce, nie godzi się „majstrować” przy początku i kresie ludzkiego życia, nie pozwala wychowywać młodego człowieka na pornograficznych filmach i pełnych agresji obrazach czy grach, nie chce, by jej służby zachowywały się kiedykolwiek tak niegodnie, tak bez honoru, jak to dzieje się u najeźdźców za wschodnią granicą.  

- Straż Pożarna jest służbą, spoczywa na niej odpowiedzialność za ludzkie życie, szczególnie zagrożone, za wspólne dobro osady, wiosek. Często tego ducha służby przekazali przodkowie. Żadna z organizacji pożytku publicznego nie może poszczycić się taką rodzinną, wielopokoleniową historią, sztafetą strażackich pokoleń, uczenia się syna od ojca ofiarnej służby – powiedział kaznodzieja.

Bp Libera modlił się też za druhów, którzy już odeszli do Pana, ponieważ „do szlachetności serca, sumienia należy także pamięć”.

Jubileusz upamiętniono figurą św. Floriana, patrona strażaków, ustawioną w sąsiedztwie remizy strażackiej i kościoła parafialnego. W programie uroczystości znalazło się też wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom. Jubileuszowa jednostka OSP została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz medalem Pro Masovia, przyznanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczfni Kościelnej powstała w kwietniu 1922 roku. Jej pierwszym prezesem był ks. Hieronim Syski, a naczelnikiem Władysław Piekarski. Obecnie prezesem jednostki OSP jest Tadeusz Skolimowski. Kapelanem strażaków jest ks. kan. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej.