Ks. biskup P. Libera do myśliwych: na polowaniu doświadczacie obecności Boga w przyrodzie

O tym, że myśliwi także na polowaniu znajdują się w przestrzeni napełnionej obecnością Boga, powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas II Ciechanowskiego Hubertusa, w kościele parafii św. Józefa (15 października br.).  Po Mszy św. odbył się Piknik Ekologiczny.

Myśliwi
plock.gosc.pl

Bp Libera powiedział, że myślistwo swymi korzeniami sięga początków dziejów człowieka na ziemi. Współcześnie ludzie zajmujący się myślistwem, odpowiednio przygotowani i zorganizowani, zagospodarowują zasoby leśne, jakimi są szczególnie dzikie zwierzęta i ptactwo. Powinni kierować się prawami ustanowionymi w zakresie łowiectwa i przestrzegać etyki łowieckiej, zwłaszcza „Dekalogu myśliwego”.

Kaznodzieja przypomniał jego dziesiąte przykazanie: „Myśliwy wszelkiego rodzaju wątpliwości rozstrzyga w zgodzie z własnym sumieniem”. Pielęgnując, rozwijając pasję łowiectwa, trzeba starać się rozwijać i pielęgnować także sumienie, co w praktyce oznacza, aby zło nazywać złem, a dobro dobrem.    

- Według legendy Hubertus w młodości na polowaniu dostrzegł jelenia, na głowie którego zobaczył jaśniejący krzyż. Usłyszał też słowa wzywające go do porzucenia pogańskiego życia i nawrócenia się do Chrystusa. Św. Hubert otrzymał łaskę „światłych oczu serca” a Duch Święty pouczył go, co należy czynić, to była łaska chwili - głosił biskup senior.

Zaznaczył, że także na polowaniu myśliwi mogą znaleźć się w przestrzeni napełnionej obecnością Boga: „fragment raju jest w lesie”. Trzeba o tym pamiętać wychodząc na polowanie. Wchodząc w łowisko trzeba pamiętać, że jest się w nim gościem, to Bóg jest tam Panem i Gospodarzem.  Żeby to dostrzec, potrzeba „światłych oczu serca”. Myśliwy potrzebuje celnego oka, ale jeszcze ważniejsze są owe światłe oczy serca. Gdy oddaje się strzał, trzeba mieć w lunecie pełne światło, lecz równie ważne jest światło serca.

Po Mszy św. jej uczestnicy oraz poczty sztandarowe przeszły na teren Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. W bogatym programie spotkania znalazł się Piknik Ekologiczny z prezentacjami Kół Łowieckich i  Kół Gospodyń Wiejskich, pokaz i degustacja  potraw z dziczyzny. Poza tym myśliwi przyjęli honorowe odznaczenia i złożyli ślubowanie. Koncert dał też zespół „Taraka – Podaj rękę Ukrainie”. 

Organizatorem II Ciechanowskiego Hubertusa był ks. kan. Krzysztof Kozłowski, wieloletni duszpasterz myśliwych w diecezji płockiej, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckie Okręgu Ciechanowskiego. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Sejmu RP, władz samorządowych, przedstawiciele kół łowieckich z pocztami sztandarowymi, reprezentanci służb mundurowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę