Ks. biskup Mirosław Milewski w Pasterkę: Boże Narodzenie to powrót do realizmu

- Boże Narodzenie to czas powrotu do realizmu i zerwania z baśnią o niedojrzałym Piotrusiu Panie, symbolu naszych pogmatwanych czasów. Chrystus przychodzi do nas także jako dziecko - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. pasterskiej w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku.

Płock, Parafia Pw. Św. Zygmunta

Bp Mirosław Milewski w homilii powiedział, że współcześnie dla wielu przestało być oczywiste to, że czas liczy się od narodzin Jezusa - prawdziwego Światła. Święta Bożego Narodzenia nazywa się Świętami Zimowymi, a nawet podważa się istnienie Jezusa. Także chrześcijanom „coraz trudniej wierzyć i budować codzienne życie na prawdziwej wierze”. 

Biskup odwołał się do książki ks. Armanda Matteo „Nawrócić Piotrusia Pana. Przeznaczenie wiary w społeczeństwie wiecznej młodości”. Jest ona próbą diagnozy trudnej sytuacji katolików w obecnej rzeczywistości. Jako motto ks. Matteo wybrał fragment z innej książki - pisarza Francesca Catalucciego. Zauważył on, że obecnie, niemal jak świetliki, zaginęli dorośli, natomiast wokoło widać jedynie dzieci i starców. Zamiast dorosłych wokół jest wielu „dziecinnych kuglarzy, którzy traktują życie tylko jako zabawę”.

- Niedojrzałość ludzi naszych czasów to akceptowanie wspomnianego braku oczywistości, zaprzeczanie rzeczywistości, życie w świecie mitów i marzeń, który jest daleki od prawdy o nas, o człowieku jako takim, o Bogu, który objawia się ludziom i chce z nimi wchodzić w relacje - dojrzałe, partnerskie, przyjacielskie. Piotruś Pan, zachwycony sobą i beztrosko żyjący w świecie iluzji, nigdy nie będzie umiał zbudować czegoś trwałego, postawić sobie ważnych pytań o sens życia, cierpienia, tajemnicę śmierci. Piotruś Pan żyje chwilą, a swoje sumienie zdusił tłumaczeniem, że „wszyscy tak żyją” – zacytował kaznodzieja.

Stwierdził, że niedojrzałość dotknęła wielu chrześcijan. Jest to uciekanie do myślenia, że dawniej było lepiej. Syndrom Piotrusia Pana paraliżuje nierzadko wspólnoty parafialne i zakonne, gdzie brakuje zaufania w to, że bez wzrostu, bez pójścia naprzód, człowiek cofa się w wierze.

- Boże Narodzenie to czas powrotu do realizmu i zerwania z baśnią o niedojrzałym Piotrusiu Panie, symbolu naszych pogmatwanych czasów. Tak, Chrystus Pan przychodzi do nas także jako Dziecko. On pokazuje nam jednak, że człowiek nie powinien zatrzymać się na dzieciństwie, ma bowiem wzrastać, dorastać, by świadomie współpracować z Bogiem, z innymi ludźmi, ze społeczeństwem - głosił biskup.

Dodał, że „chrześcijanin to człowiek drogi, twórczego niepokoju, poszukiwania”. Aby wyjść z kryzysu niedojrzałości i na nowo wrócić do świata z harmonijnym porządkiem wzrastania od dzieciństwa, przez dorosłość ku starości, potrzeba powrotu do „chrześcijaństwa łagodności, umiarkowania”, do pełnej dojrzałości i odpowiedzialności za innych.

Chrześcijanin to człowiek, dla którego czas jest wyzwaniem, by iść dalej, wychodzić z ciasnego podwórka Piotrusia Pana i dawać siebie, swoje siły i pomysły dla innych. Narodzony w Betlejem Jezus przynosi nową nadzieję dla upadłego, zrujnowanego świata. Chrystus przynosi tę nadzieję obecnie, „gdy świat wokół wydaje się być ruiną, gdy niewiele w nim znaków dobra i piękna”.

- Narodziny naszego Pana to czas prawdziwego odkrywania, że nawet wśród największych ciemności i cierpienia, wśród niewiary i bezsensu jest nadzieja - prawdziwa i niebanalna. Jest nią Mesjasz z Betlejem. Niech Boże Narodzenie wyzwoli nas z niemocy i niedojrzałości. Niech Pan rośnie wraz z nami ku pełni życia i dojrzałości, w ten święty czas rośnijmy wraz z Nim – życzył płocczanom bp Milewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę