Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Jan Chrzciciel żył tym, co głosił

- Tym, co pociągało ludzi do św. Jana Chrzciciela, był jego autentyzm i radykalizm życia. On rzeczywiście żył tym, co głosił – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 26 czerwca br. w Gąsiorowie (w parafii Strzegocin). Kaplica w Gąsiorowie nosi tytuł św. Jana Chrzciciela. Biskup pobłogosławił także dwa odnowione ołtarze boczne w kaplicy.

Odpust Gąsiorowo

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że św. Jan Chrzciciel jest jednym z największych świętych Kościoła. Bóg dał mu ważne zadanie: przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela, oczekiwanego od tysięcy lat. On poprzez swoje nauczanie i chrzest pokuty przygotował drogę Zbawicielowi. Prowadząc surowe życie i głosząc konieczność nawrócenia, gromadził wokół siebie rzesze ludzi i mówił im o zbliżającym się królestwie Bożym.

- Tym, co pociągało ludzi do Jana Chrzciciela, był jego autentyzm i radykalizm życia. On rzeczywiście żył tym, co głosił. Czyż nie uderza nas jego pokora, jego umiejętność wycofania się w chwili największej popularności? Gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, potrafił całym sobą zaświadczyć, że On właśnie jest tym Oczekiwanym i ustąpić Mu miejsca. Wiedział, że On - Jezus jest Panem wszechświata i centrum historii, On jest Zbawicielem. Jan we wszystkim pełnił wolę Boga – zaznaczył biskup pomocniczy.

Przekazał, że głos Jana Chrzciciela wzywający do wewnętrznej przemiany rozbrzmiewa również i dziś. Rozlega się „na pustyni ludzkiego życia, a więc wszędzie tam, gdzie potrzeba uzdrowieńczej mocy wewnętrznego nawrócenia”. Trzeba porzucić to, co naznaczone jest egoizmem, grzechem i słabością, aby udać się w duchową drogę, przyjąć wezwanie do przemiany serca, do spotkania z Panem, który ma moc zbawić ludzkość.

Podczas Mszy św. bp Milewski pobłogosławił dwa odnowione ołtarze boczne w kaplicy w Gąsiorowie: poświęcone św. Tekli i Świętej Rodzinie. W dniu zakończenia X ŚwiatowegoSpotkania Rodzin w Rzymie zaznaczył, że to dobry znak i jednocześnie wezwanie, by w domach, ale także w parafiach pokazywać piękno życia rodzinnego.

- Szczególnie dzieciom i ludziom młodym, trzeba ukazywać ideał życia małżeńskiego. Pokazanie, iż życie małżeńskie może być szczęśliwe, trwałe, że nie musi kończyć się rozwodem. Małżeństwo może prowadzić do pełni życia – podkreślił biskup.

Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela w Gąsiorowie znajduje się na terenie parafii Strzegocin, jej proboszczem jest ks. mgr Andrzej Zych.

W 1385 r. parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Gąsiorowie erygował biskup płocki Ścibor z Radzymina, a z 1394 r. pochodzi pierwsza wiadomość o miejscowym proboszczu. Wówczas istniał już kościół pw. Najświętszej Maryi Panny, św. Jana Chrzciciela i 11 tysięcy Męczennic. Prawdopodobnie druga z kolei świątynia jest wzmiankowana w 1609 r. jako stara i zrujnowana, a nosi wówczas wezwanie św. Jana Chrzciciela. W 1636 r. zastąpiono ją nową budowlą, która przetrwała do końca XVIII w. W 1792 r. wybudowano w tym miejscu kolejny kościół, który ufundował biskup płocki Konstanty Hilary Szembek.

Na obecnym wyglądzie kaplicy, która przetrwała do naszych czasów (mimo uszkodzenia w 1945 r.), zaważył remont dokonany przed rokiem 1917. Wówczas prawdopodobnie usunięto górne kondygnacje wież, pozostawiając tylko dwa ryzality po obu stronach fasady. Od 1847 r. Gąsiorowo, decyzją biskupa płockiego Franciszka Pawłowskiego, przestało być samodzielną parafią i zostało włączone do parafii Winnica. Kolejnego przesunięcia dokonano w 1909 r. i od tamtego roku gąsiorowska kaplica stanowi filię utworzonej w 1906 r. parafii w Strzegocinie.