Ks. biskup Mirosław Milewski: starajmy się kontynuować Boże Ciało w codzienności

- Zróbmy wszystko, aby to święto nie zakończyło się schowaniem Jezusa ponownie do tabernakulum. Starajmy się kontynuować Boże Ciało w codzienności – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Krasne 8 czerwca br. W uroczystość Bożego Ciała przewodniczył Mszy św., a potem poprowadził procesję z Najświętszym Sakramentem ulicami miejscowości.

Bp Mirosław Milewski w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem przypomniał, że od ponad siedmiu wieków Boże Ciało angażuje i jednoczy mieszkańców, parafian ze wsi, małych miasteczek czy wielkomiejskich aglomeracji. Podczas procesji to, co istotne, ukrywa się pokornie w małym kawałku chleba. Rozum i ludzkie słowa nie są w stanie do końca wytłumaczyć tej wielkiej tajemnicy wiary.

Podkreślił, że procesje Bożego Ciała to dowód na to, że „Bóg, kierowany miłością, pragnie nieustannie przebywać w bliskości człowieka”. Ukryty w małym kawałku chleba czeka w kościołach i kaplicach świata. Oczekuje na spotkanie z ludźmi. Warto dla niego „zmarnować czas” i doświadczyć „eucharystycznego przebudzenia”.

Kaznodzieja zaapelował, aby zatroszczyć się o pobożność eucharystyczną, nie ograniczać jej tylko do udziału w coniedzielnej czy świątecznej Eucharystii i procesji z racji Bożego Ciała raz w roku. Trzeba o taką pobożność dbać i rozwijać ją, uczyć się pięknej praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu. Doskonałą okazją do takiej adoracji są organizowane w każdej parafii i wspólnocie zakonnej - Dni Eucharystyczne. Odbędą się one także w Krasnem.

- Wygospodarujcie choć chwilę czasu na spotkanie z Żywym Bogiem, przyjdźcie, aby zwyczajnie z Nim pobyć, aby nabrać dystansu i Bożej energii do wszystkich spraw, które na co dzień was pochłaniają. Żadna chwila, którą spędzamy w obecności Boga, nigdy nie jest zmarnowana. Przyjdźcie, aby powierzyć Mu problemy, które was przerastają. Powiedzcie Mu o swoich radościach, a przede wszystkim pozwólcie, aby On przeniknął was światłem swojej obecności – poprosił bp Milewski.

Zaznaczył, że idąc w procesji, zaprasza się Boga do swojej codzienności: do domów, miejsc pracy, nauki i odpoczynku. Boże błogosławieństwo obejmie także tych, którzy z Bogiem, Kościołem i chrześcijańskimi wartościami nie chcą mieć nic wspólnego.

- Zróbmy wszystko, aby to święto nie zakończyło się tym, że Pana Jezusa schowamy ponownie do tabernakulum, a monstrancję zamkniemy w zakrystii. Starajmy się kontynuować Boże Ciało w codzienności. Stawajmy się „żywymi monstrancjami Chrystusa”. Zanośmy Go wszędzie tam, gdzie jesteśmy na co dzień i pozwólmy, aby przez nas przenikał świat wiarą, nadzieją i miłością – zwrócił się do wiernych biskup.

Po Mszy św. bp Milewski poprowadził tradycyjną procesję eucharystyczną z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem z proboszczem ks. kan. Krzysztofem Kujawą za 1,5 roku świętować będzie 450. rocznicę konsekracji kościoła parafialnego.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę