Ks. biskup Mirosław Milewski: przyjmowanie uchodźców, to nasza troska o życie

- Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy w naszym kraju, to wyraz troski o życie, które jest święte – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w parafii pw. św. Józefa w Płocku. Dodał, że obecnie życie jest atakowane nawet przez organizacje, które powinny je chronić.

Italy G5af13bbe1 640

Bp Milewski w uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia przypomniał, że w Kościele katolickim życie każdego człowieka jest wartością podstawową, nienaruszalną, nadrzędną. Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia.

Biskup stwierdził, że atak na życie, jakim jest wojna w Ukrainie, to efekt komunistycznej ideologii życia bez Boga, jakby Go nie było. W tej ideologii Bóg – Stwórca życia nie istnieje, a życie człowieka, który został przez Niego stworzony, nie ma znaczenia.

- Przeraża nas bestialstwo, jakiego dokonują rosyjscy żołnierze na ludności cywilnej Ukrainy, na dzieciach, na osobach starszych. Wojna niesie śmierć i zniszczenie. Zrzucając bomby na szpitale położnicze, szkoły i bloki mieszkalne Rosjanie pokazują, że życie ludzkie mają za nic. W tych dramatycznych czasach my Polacy przeciwstawiamy się rosyjskiej agresji tak, jak możemy – czyli przyjmując u siebie wielu uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza matki z dziećmi. To jest właśnie nasza troska o życie – podkreślił bp Milewski.

Hierarcha zaakcentował, że walka z życiem toczy się na różnych frontach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która teoretycznie została powołana, aby chronić życie, opublikowała nowe wytyczne, w których postuluje się nieograniczone prawo do aborcji i zniesienie wszelkich przeszkód do zabijania dzieci poczętych. Według WHO aborcja to „prawo zdrowotne kobiety”.

Także prawodawstwo w Europie zmienia się pod kątem troski o śmierć, a nie o życie. W Hiszpanii uchwalono prawo do wysyłania do więzień ludzi, którzy modlą się przed klinikami aborcyjnymi. Utrudnianie prawa do aborcji będzie tam przestępstwem w kodeksie karnym. Do więzienia pójdzie każdy, kto „nęka kobietę, która udaje się do przychodni w celu skorzystania z prawa do dobrowolnego przerwania ciąży”.

Bp Milewski odwołując się do Ewangelii (Łk 1,26-38) poprosił młodzież, aby tak jak Maryja w momencie zwiastowania, potrafili mówić Bogu „fiat” - „tak”; by w trudnych czasach tak jak Maryja zaufali Bogu i modlili się o pokój. Może on nastać przez Niepokalane Serce Maryi, której 25 marca poświęcono w kościołach na całym świecie Rosję i Ukrainę.

W czasie Mszy św. bp Mirosław Milewski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Józefa w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę