Ks. biskup Mirosław Milewski: posługa w Kościele nie może spowszednieć

O tym, że posługi w Kościele nie mogą spowszednieć i że wzorem Jezusa należy wykonywać je starannie i gorliwie, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 27 marca 2022 r., w kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Podczas Eucharystii udzielił posług lektoratu i akolitatu siedmiu alumnom.

Posługi 2022
foto: facebook @wsdplock

Bp Milewski w Niedzielę Laetare przewodniczył Mszy św. z udziałem kandydatów do posługi lektora i akolity. Zaznaczył, że ta wielkopostna niedziela zachęca do radości, ponieważ zbliża się Pascha Chrystusa. Nazywana była kiedyś „Niedzielą Róż”, ale też „Niedzielą Matczyną”. Określenie to podkreśla macierzyństwo ludzkie, macierzyństwo Kościoła, a także matczyną godność Najświętszej Maryi Panny.

Przypomniał Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy, odmówiony na całym świecie 25 marca: - Ta wojna, to jakby walka Dawida z Goliatem. Modlimy się gorąco, znając dobrze finał tamtej pradawnej, nierównej walki, aby on znów się powtórzył. Niech nasza Matka Maryja, ma w tych dniach w opiece umęczony naród ukraiński i się za nim wstawia – powiedział biskup pomocniczy.

Hierarcha podkreślił też, że wszystko, co związane z głoszeniem słowa Bożego i liturgią eucharystyczną, powinno być wykonywane starannie i gorliwie, z odwagą prawdy, z siłą wiary. Liturgia, to szkoła modlitwy i kształtowania nowego człowieka. To czerpanie wzoru z Jezusa, który „nigdy się nie spieszył”.

- Wy też nigdzie się nie śpieszcie głosząc słowo Boże i udzielając Komunii świętej. To nie są zwykłe czynności. One z czasem staną się codzienne, ale nigdy nie powinny stać się rutyną, bo rutyna, to jakby „zabicie autentycznego kapłaństwa”, kapłaństwa służebnego, prawdziwie ofiarowanego Bogu i ludziom. Wszystko to, co zbliża do kapłaństwa, musi być wykonywane z oddaniem przez całe życie - zaakcentował kaznodzieja.

Poprosił, aby alumni cenili modlitwę, ponieważ jest to „najskuteczniejsze lekarstwo na wszelkie choroby kleryckie i kapłańskie, szczególnie klerykalizm”. Dzięki modlitwie udaje się przejść przez „ciemne doliny zła, lęku i strachu”.

Biskup podziękował też wspólnocie seminaryjnej za zaangażowanie w akcje pomocowe na rzecz Ukrainy. Przez swoje czyny zapisuje ona piękną kartę historii seminarium i diecezji. To, co robią alumni, jest z gruntu ewangeliczne i powinno stanowić rys ich przyszłego kapłaństwa.

W czasie Mszy św. bp Mirosław Milewski udzielił posługi lektoratu dwóm alumnom III roku (trzeci alumn z tego kursu przyjął ją wcześniej), a posługi akolitatu – pięciu alumnom IV roku. Lektorzy są odtąd uprawnieni do czytania słowa Bożego podczas Mszy św., a akolici będą m.in. wspomagać diakonów i kapłanów w wypełnianiu czynności liturgicznych. Będą też nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św.

Alumni przygotowali się do przyjęcia posług podczas rekolekcji, które wygłosił dla nich ks. dr hab. Janusz Lewandowicz, filolog i patrolog z Łodzi, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

W uroczystości udzielenia posług uczestniczyli księża moderatorzy, wykładowcy, seminarzyści, rodziny alumnów, którzy przyjęli posługi. Aktualnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje 23 kleryków, w tym 4 na roku propedeutycznym i 3 na roku pierwszym.