Ks. biskup Mirosław Milewski: Od Jezusa na krzyżu uczymy się miłości bliźniego

- Krzyż to pierwsza modlitwa, jakiej się uczymy. Od Jezusa na krzyżu uczymy się miłości bliźniego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Rocha w Przewodowie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września br.). Parafia ta obchodziła 145. rocznicę konsekracji kościoła.

Przewodowo

Bp Mirosław Milewski w homilii powiedział, że symbol krzyża jest w polskiej kulturze wszechobecny: tę prostą konstrukcję, dwie poprzecznie zbite belki, pionową i poziomą, widać w domach na ścianach, w przestrzeni publicznej w postaci przydrożnych krzyży, w kościele, gdzie krzyż Chrystusa stanowi najważniejszy punkt odniesienia, ale też w wielu instytucjach czy miejscach świeckich. Krzyżyki noszone są na łańcuszku, wiszą w samochodach, potężny krzyż postawiono przed laty na Giewoncie.

- Krzyż to pierwsza modlitwa, jakiej się uczymy. To gest błogosławieństwa i najważniejszy symbol naszej wiary. Jezus umarł na krzyżu, co było wówczas najbardziej poniżającym rodzajem śmierci. Jednak dla nas, Jego wyznawców, ta śmierć, a potem zmartwychwstanie, przekreśliło pogardę do krzyża: drzewo śmierci stało się drzewem życia – podkreślił biskup.

Dodał, że w konsumpcyjnym świecie, lansującym „niebo” materialne, trudno zachować wiarę w wydarzenie krzyża. Ludzie boją się krzyża na co dzień: krzyża trudnych decyzji, krzyża bólu, niepowodzenia, szarych dni, samotności, niesprawiedliwości. Robią wszystko, aby przestać myśleć o tym, że krzyż, to cierpienie, a tego chcieliby po ludzku uniknąć.

- Jednak Jezus Chrystus nie porzucił swego krzyża na jerozolimskiej ulicy i nie uciekł rzymskim oprawcom. Przyjął na siebie to, czego my się nieraz tak bardzo się lękamy. Przyjął krzyż, aby wszystkie krzyże człowieka ocalić od bezsensu. Przyjął krzyż, aby nam było lżej. Dzięki temu nie musimy pogrążać się w smutku i beznadziei, ale możemy szukać uzdrowienia u Chrystusa. To uzdrowienie sięga ludzkiego serca, daje pokój i poczucie sensu życia – przekonywał hierarcha.

Bp Milewski podkreślił też, że od Jezusa na krzyżu człowiek uczy się miłości bliźniego. To Ukrzyżowany pierwszy ofiarował człowiekowi miłość bez miary i bez granic. Krzyż Jezusa jest „najbardziej wymownym znakiem Miłosierdzia” (papież Franciszek).


Parafia w Przewodowie (ustanowiona w XV wieku przez bp. Jakuba z Korzkwi) obchodziła 145. rocznicę konsekracji kościoła parafialnego – pw. św. Anny. Wydarzenie to miało miejsce 16 września 1877 roku, dokonał go sufragan płocki bp Aleksander Kazimierz Gintowt-Dziewałtowski. W głównym polu ołtarza głównego znajduje się obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się obraz św. Rocha, patrona parafii. Proboszczem parafii jest ks. kan. dr Roman Mosakowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę