Ks. biskup Mirosław Milewski: każdy człowiek potrzebuje fundamentu i oparcia

- Każdy człowiek potrzebuje w życiu fundamentu i oparcia, dlatego ważne jest dobre, spokojne życie w rodzinie, dobre relacje, możliwość zwrócenia się o pomoc - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Serocku. W święto poświęcenia bazyliki laterańskiej udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Bazylika Św. Jana Na Lateranie, Rzym
foto: Giorgio in velabro, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Bp Milewski w święto poświęcenia bazyliki laterańskiej wyjaśnił, że chodzi o bazylikę pw. św. Jana w rzymskiej dzielnicy Lateran, kościół katedralny papieża - najważniejszy kościół na świecie.

- Waszym „Lateranem” w jakimś sensie jest wasz kościół parafialny. W tym kościele zostaliście ochrzczeni, tu przyjmujecie Eucharystię, to przyjmiecie sakrament bierzmowania. Ta budowla, wasza świątynia, ma solidny fundament, w innym razie nie przetrwałaby do współczesności – zaznaczył kaznodzieja.

Zwrócił uwagę, że w czasie liturgii słowa Bożego kilka razy pojawiło się słowo „budowla” i że ludzie są „Bożą budowlą, świątynią Boga”, która opiera się na fundamencie, którym jest Chrystus. W tej Bożej budowli „mieszka Duch Boży” (por. 1 Kor 3,9b-11. 16-17).

- Budujcie swoje życie - także życie religijne - już dziś, nie od jutra, nie dopiero po maturze, nie po studiach. Proszę was, byście nie odkładali troski o życie duchowe na przyszłość – zwrócił się do młodzieży biskup.

Stwierdził, że może tak być, że młodzi nie czują, że są blisko Boga, wolą być z Nim „na odległość”, żeby nie przeszkadzał w pragnieniach czy działaniu, nieraz wbrew Jego przykazaniom. Jednak Boga to nie zraża, On daje czas, On ofiaruje sakrament bierzmowania – „żebyście uczyli się budować swoje dorosłe życie razem z Nim”.

- Czy lubiliście w dzieciństwie klocki Lego? Pewnie większość powie, że tak. Ale czy budowla z tych klocków to coś solidnego? Nie, bo taką budowlę zniszczy byle uderzenie. Tak jest z budowaniem życia na byle jakim fundamencie, na złym towarzystwie, na plotkach, na głupich stronach w internecie. To nie jest trwałe. To życie chwilą, od emocji do emocji. W normalnym funkcjonowaniu to nie wystarczy – zauważył bp Milewski.

Zaznaczył też, że przeciętny człowiek, także nastolatek, potrzebuje opoki, czegoś, na czym może się oprzeć. Dlatego tak ważne jest dobre, spokojne życie w rodzinie, dobre relacje, świadomość, że jeśli stanie się coś złego, to człowiek będzie miał się do kogo zwrócić z prośbą o pomoc, będzie zaopiekowany. Każdy człowiek „potrzebuje w życiu fundamentu i oparcia”, warto budować swoje życie na fundamencie wiary w Boga.

Za udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania podziękował m.in. proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku jest ks. kan. dr Dariusz Rojek.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę