Ks. biskup Mirosław Milewski: kapelan pełni w szpitalu ogromną rolę

- Kapelan pełni w szpitalu ogromną rolę. Medycyna i religia wspólnie starają się pomagać osamotnionemu w swej chorobie człowiekowi - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. M. Kacprzaka w Płocku. 18 października br., w święto św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia, modlił się w kaplicy szpitalnej z pracownikami i pacjentami tej placówki.

Służba Zdrowia 2023

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że ewangelista Łukasz, z zawodu prawdopodobnie lekarz, lubi opisywać uzdrowienia dokonywane przez Jezusa. Zwraca uwagę na to, że czyny Jezusa mają charakter nadnaturalny - jest On Najwyższym Lekarzem, uzdrawia ciało, ale przede wszystkim duszę człowieka. 

- Wasza praca często odbywa się w dramatycznych okolicznościach i ekstremalnie trudnych warunkach. Środki społecznego często tę pracę pokazują, dzięki temu my – medyczni laicy mamy świadomość waszych umiejętności i kwalifikacji. Ratujecie życie ludzkie w sytuacjach, które wydają się być z góry skazane na porażkę. Podziwiamy was za to. Dziękujemy, że staracie się zajmować osobą, a nie „przypadkiem” – powiedział biskup pomocniczy. 

Stwierdził, że każdy pracownik szpitala, przychodni, ZOL-u czy DPS-u wie, że choremu trzeba się poświęcić. Trzeba okazać miłosierdzie, by dotrzeć do człowieka doświadczonego fizycznym bólem. Wiedza czy kompetencje tu nie wystarczają, bo człowiek chory potrzebuje mentalnej bliskości medycznego personelu. 

- Medycyna z roku na rok wchodzi na coraz wyższy „level”, ale bez względu na progres tej dziedziny, jedno od czasów św. Łukasza się nie zmieniło: razem z chorym ciałem trzeba też leczyć duszę. Jesteśmy jak system naczyń połączonych. Każde schorzenie fizyczne kładzie się cieniem na to, co przeżywa człowiek w swoim wnętrzu, w sercu i w duszy. Stąd ogromna rola kapelana w szpitalu. Medycyna i religia wspólnie starają się pomagać osamotnionemu w swej chorobie człowiekowi – głosił duchowny.

Bp Milewski zaakcentował ponadto, że całościowe zdrowie ciała i duszy zapewni jedynie Jezus Chrystus - Najwyższy Lekarz, w swoich sakramentach, a zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania. Tylko On „może nas wyleczyć, może odpuścić grzechy. Jezus w tym celu przyszedł i za to oddał życie” - powtórzył za papieżem Franciszkiem.

W szpitalnej kaplicy pw. św. Ojca Pio modlili się jego pracownicy oraz osoby chore. Obecny był też Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M. Kacprzaka na płockich Winiarach. 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku rozpoczął działalność w 1973 roku – w tym roku świętował pół wieku działalności. Patronem szpitala został płocczanin prof. Marcin Kacprzak, wybitny polski higienista, rektor Akademii Medycznej w Warszawie. W 1986 roku w szpitalu powstała kaplica, nosi wezwanie św. Ojca Pio. Od 1998 roku szpital funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W 2010 roku ukończono rozbudowę placówki. W nowym budynku zlokalizowane zostały oddziały: Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny, a także Apteka Szpitalna i Zakład Bakteriologii. Zostały one wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. W latach 2010-2012 odbyła się modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital posiada lądowisko sanitarne. Niebawem ma rozpocząć działalność Centrum Onkologii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę