Ks. biskup Mirosław Milewski do sportowców: Chrystus jest najlepszym Trenerem

- Chrystus uczy jak wygrywać, jak cierpieć po przegranej, jak podnosić się po błędach, jak wchodzić na szczyty. On jest najlepszym Trenerem. Niech towarzyszy wam w życiu i na sportowych arenach - życzył sportowcom ks. biskup Mirosław Milewski, podczas dorocznej Mszy św. w katedrze dla ludzi sportu (10 września br.).

Sportowcy 2023 2

Bp Mirosław Milewski w homilii podkreślił, że życie, także sportowca, można przyrównać do biegu ku celowi wiekuistemu, ku wieczności, w którym „wszyscy mogą być zwycięzcami”.

Zaznaczył, że doroczna Msza św. w katedrze jest okazją do podziękowania Bogu za dar sportu, za sportowców, prezesów, trenerów, działaczy - to zastępy ludzi, dzięki którym kibice przeżywają niezapomniane chwile wzruszenia: - Jestem wam wdzięczny za proste gesty wiary, które budują nasze serca i umacniają wiarę, za to, że wybiegając na boisko robicie znak krzyża, że jesteście na niedzielnej Mszy św. - zwrócił się do ludzi sportu biskup pomocniczy.

Poprosił, aby w obliczu rozwoju różnych technologii i zmian kulturowych „walczyli z wszelkimi wypaczeniami w sporcie”. Jednym z nich jest brak szacunku do ciała. Ciało sportowca musi być chronione, „nie wolno traktować go jak narzędzia, które można wzmocnić za wszelką cenę, przy użyciu nielegalnych zabiegów czy środków farmakologicznych”.

- Jesteście idolami dla wielu ludzi, szczególnie młodych, dlatego ważne jest, abyście swoim stylem życia mogli stawać się dla nich prawdziwymi wzorami. Bądźcie świadomi, że styl, w którym uprawiacie sport, wpływa na kibiców i może bardziej lub mniej pozytywnie wpływać na ich działanie. Swoją postawą na zawodach i poza boiskiem promujcie wartości, które dziś są nieco odsuwane na dalszy plan: lojalność, wytrwałość, przyjaźń, wspólnotę, solidarność - wymienił bp Milewski.

Dodał, że sport jest „areną do upowszechniania wartości chrześcijańskich i przestrzenią do dawania świadectwa”. Zauważył, że wielu sportowców nie wstydzi się tego, że wierzy w Boga. Chętnie mówią oni innym ludziom, że wiara daje im właściwy azymut. Niedawno, podczas Światowych Dni Młodzieży w portugalskiej Lizbonie podobne świadectwo wygłosił Olivier Giroud, gwiazda AC Milan. Wezwał on młodzież, aby „stali się uczniami - misjonarzami, spokojnie przyjmując wiarę w Jezusa, zaprosili Boga do swojego życia”.

Na zakończenie bp Milewski życzył uczestniczącym w Mszy św. zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym, dziennikarzom sportowym, aby w chwili, gdy będą zdawać przed Bogiem rachunek ze swojego życia, ze zgrupowań, treningów, turniejów, olimpiad, igrzysk czy relacji sportowych - mogli odnieść do siebie najbardziej znany fragment Ewangelii, odnoszący się do sportu, a zapisany przez św. Pawła Apostoła dwa tysiące lat temu: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (por. 2 Tm 4,7).

Na Mszy św. dla osób związanych ze sportem obecne były poczty sztandarowe Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Klubu Masovia Płock, Płockiego Klubu Olimpijczyka. Zawodnicy przyszli na nią w koszulkach klubowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę