Ks. biskup Mirosław Milewski do młodych: proszę, nie ogłaszajcie „odjaniepawlania”

- Proszę was młodych, abyście nie traktowali Jana Pawła II jak reliktu przeszłości czy publicznie ogłaszali „odjaniepawlania” - zwrócił się do młodzieży ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Szyszki. W XXIII Dniu Papieskim (15 października br.) udzielił jej sakramentu bierzmowania.

Szyszki, Parafia Pw. Św. Bartłomieja Apostoła

W XXIII Dniu Papieskim bp Mirosław Milewski powiedział, że św. Jan Paweł II w czasie prawie 27 lat pontyfikatu „dotarł i zapukał do drzwi i serc ludzi żyjących na niemal wszystkich kontynentach”. Wzywał, aby „nie odrzucać Chrystusa, On jest kamieniem węgielnym”. 

Duchowny stwierdził, że od wielu lat pewne środowiska robią wiele, żeby podważyć sens i rangę tamtego pontyfikatu, multiplikować hejt na Papieża, poddawać krytyce jego nauczanie i działalność. Wiadomo przecież, że troll w sieci może zniszczyć każdą świętość, podważyć sens dobra, a że pozostaje anonimowy, jest bezkarny. 

- Mówię o tym zawsze, gdy mam taką okazję: jestem dumny z tego, że należę do Pokolenia JP II, że ja i moi rówieśnicy wzrastaliśmy w czasie tamtego pontyfikatu, że ten Papież nas kształtował. Niech więc z duchowego i intelektualnego lenistwa nie ogarnia nas „grzech niepamięci” o tym, co św. Jan Paweł II, papież, pielgrzym, świadek i prorok, zrobił dla dobra naszej Ojczyzny i całego świata – poprosił bp Milewski.  

Zaakcentował, że Janowi Pawłowi II bardzo zależało na ludziach młodych. Nazywał ich „przyszłością Kościoła”. Z myślą o nich zainicjował Światowe Dni Młodzieży, spotkania dla młodych ludzi wszystkich ras i kolorów skóry, z każdego zakątka świata, żeby lepiej poznali Chrystusa i zanieśli Go swoim rówieśnikom.

- Dziś, w XXIII Dniu Papieskim proszę was, zwłaszcza młodych, abyście nie traktowali Jana Pawła II jak reliktu przeszłości czy publicznie ogłaszali „odjaniepawlanie”. Nie rezygnujcie z katechezy szkolnej, na której poznajecie Jezusa i tych, którzy Go wam głoszą. Nie porzucajcie wiary - zaapelował do ludzi młodych.

Bp Milewski zwrócił się do młodych, żeby każdego dnia „wybierali Jezusa”: - Wybierajcie Go w każdą niedzielę, bo każda Msza św. jest spotkaniem z Nim, wybierajcie rano, wykonując znak krzyża na rozpoczęcie dnia, wybierajcie w ciągu dnia, modląc się choćby aktem strzelistym „Jezu ufam Tobie”, i wybierajcie przed snem, przepraszając i dziękując za przeżyty dzień. Wybór Jezusa, to najważniejszy wybór w życiu człowieka - podkreślił biskup.

W czasie Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. św. Bartłomieja w Szyszkach. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę