Ks. biskup Mirosław Milewski: celem naszej wędrówki jest Jezus

- Uczestnicy Orszaków Trzech Króli w całej Polsce idą w kierunku Boga. To On jest kierunkiem i celem tej wędrówki – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Ciechanowie. Uczestniczył tam w Ewangelizacyjnym Kolędowaniu Orszakowym, które zainicjowała parafia pw. św. Piotra Apostoła.

323056655 5766407656784770 6489252637068420195 N
foto: Parafia św. Piotra w Ciechanowie/facebook

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do Ewangelii według św. Mateusza o Mędrcach ze Wschodu, którzy szukali nowonarodzonego Jezusa: - Gdyby wydarzyło się to współcześnie, pewnie byłoby głównym newsem dnia we wszystkich sieciach społecznościowych i telewizjach. Ale wtedy tego wszystkiego jeszcze nie było, była za to gwiazda na niebie, zwiastująca coś niezwykłego. Mędrcy zobaczyli ją, ponieważ nie rozpoczynali dnia od patrzenia w ekran telefonu, ale od spojrzenia wysoko, w niebo, bo to niebo zwiastowało rzeczy wielkie – powiedział biskup.  

Przypomniał, że na poszukiwanie Jezusa wyruszyli autentyczni mędrcy, a więc ludzie mądrzy, którzy potrafili czytać znaki, a Bóg rzeczywiście objawił się w Jezusie Chrystusie, przychodząc na świat jako małe Dziecko. 

- Wierzymy w to, dlatego dołączyliśmy do poszukiwań Mędrców. Każdego dnia starajmy się docierać do Boga, gdy się modlimy, uczestniczymy w Eucharystii, ale też gdy się cieszymy albo odwrotnie, gdy przeżywany trudne chwile – uważał biskup pomocniczy w Płocku. 

Kaznodzieja przytoczył cytat o tym, że mędrcy, „gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali” (Mt 2,10). Oni naprawdę zobaczyli gwiazdę na niebie, nie wymyślili jej, chcąc znaleźć pretekst do wyruszenia w drogę. 

- Jeśli my współcześnie idziemy w całej Polsce w niemal 800 Orszakach Trzech Króli, bo chcemy odnaleźć Boga, to nie dlatego, że daliśmy sobie łatwowiernie wmówić, że On jest, ale dlatego że tysiące znaków na niebie i na ziemi mówią nam o tym, że Bóg był, i jest, i będzie. Że wielu ludzi naprawdę spotkało Go w swoim życiu, i że spotkania te jakoś ich zmieniły – zaakcentował bp Milewski. 

Gwiazda doprowadziła Mędrców do wyjątkowego Króla, który przez tysiąclecia był zapowiadany przez proroków, upragniony i wytęskniony. Ludzie też, jak Trzej Mędrcy, na co dzień powinni szukać Jezusa, w swój „życiowy GPS” wpisać „Bóg”. Robiąc właśnie tak, trafią do Betlejem i spotkają narodzonego tam Jezusa.   

Kaznodzieja zaznaczył, że ogromna rzesza uczestników Orszaków Trzech Króli w całej Polsce zdaje się mówić: „my idziemy w kierunku Boga”. To On jest kierunkiem i celem naszej wędrówki – podkreślił bp Milewski. 

Msza św. sprawowana była na zakończenie Ewangelizacyjnego Kolędowania Orszakowego. Jego uczestnicy spotkali się przy Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, obejrzeli scenkę w wykonaniu dzieci, a następnie przy śpiewie kolęd przeszli za Gwiazdą Betlejemską i Trzema Królami do kościoła parafii św. Piotra Apostoła, gdzie oddali pokłon Świętej Rodzinie. Rozstrzygnięto też konkurs na rodzinną Gwiazdę Betlejemską. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę