Ks. biskup M. Milewski: Trójca Święta towarzyszy naszemu życiu

- Trójca Święta towarzyszy naszemu życiu duchowemu, w Jej imię przyjmujemy chrzest św., znakiem krzyża rozpoczynamy i kończymy dzień – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Uroczystość Najświętszej Trójcy w Dobrzyniu n. Drwęcą. Tego dnia udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

- Trójca Święta towarzyszy naszemu życiu duchowemu, w Jej imię przyjmujemy chrzest św., znakiem krzyża rozpoczynamy i kończymy dzień – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Uroczystość Najświętszej Trójcy w Dobrzyniu n. Drwęcą. Tego dnia udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że najczęściej prawdę wiary o Trójcy Świętej wyraża się w znaku krzyża: gdy człowiek żegna się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: - Trójca Święta, to wielka tajemnica. Teologia mówi, że Trójca to jeden Bóg w trzech Osobach, które mają jedną naturę. To coś, co przerasta nasz rozum. Bóg nie jest „samotny”, ale stanowi wspólnotę trzech Osób. Bóg to „jedna Miłość w Trzech Osobach” – głosił duchowny.

Biskup podkreślił, że Trójca Święta towarzyszy od początku życiu duchowemu człowieka: w Jej imię przyjmowany jest chrzest św. czy sakrament bierzmowania. Znakiem krzyża zwykle rozpoczyna się i kończymy dzień: - W imię Trójcy Świętej kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza grzechy, w taki sam sposób rozpoczyna się i kończy Mszę św. W imię Trójcy Świętej człowiek pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Bogu - powiedział kaznodzieja.

Wezwał mieszkańców miasta Dobrzyń nad Drwęcą, aby pielęgnowali wiarę w Trójcę Świętą, by nie dopuścili do tego, żeby ich dzieci i wnuki przestały żegnać się rano i wieczorem, przestały klękać przed Najświętszym Sakramentem, przestały chodzić w niedzielę na Mszę św. czy klękać przy konfesjonale.

Kaznodzieja przypomniał badania, z których wynika, że w 2022 roku było ponad 2000 prób samobójczych wśród nastolatków, czyli o 150 proc. więcej niż dwa lata wcześniej. Przyczyn złej kondycji psychicznej młodych osób jest wiele, szuka się ich w rodzinie, w szkole, w uzależnieniu od internetu, mediów społecznościowych, od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Bp Milewski uważał, że wpływ na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży ma odchodzenie od Kościoła, zerwanie z Bogiem i religią. Gdy usuwa się z życia Boga i prawo naturalne, wpisane w serce człowieka, pozostaje duchowa pustka i brak sensu życia.

Hierarcha przypomniał też, że 4 czerwca przypada 34. rocznica pierwszych tzw. wolnych wyborów, bo całkowicie wolne wtedy jeszcze być nie mogły. Dla Polaków żyjących w PRL-u, było to wydarzenie niezwykłe. Niczym prorok zapowiedział tę transformację papież Jan Paweł II, gdy 10 lat wcześniej, w roku 1979, przybył z pierwszą pielgrzymką do swojej Ojczyzny i wzywał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą obejmuje swoim zasięgiem jedną z dzielnic miasta Golubia-Dobrzynia. Parafia została erygowana w 1909 roku. Od 2007 proboszczem parafii jest ks. kan. Jarosław Wacław Kulesza. Obecny kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej został zbudowany w latach 1823-1827, staraniem ks. Antoniego Wybranieckiego. Konsekracji dokonał w 1828 roku ks. Walenty Zawadzki, dziekan lipnowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę