Ks. biskup M. Milewski: kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”

- Błogosławieni kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”. Swoim życiem pokazali, że wiara w krzyż Chrystusowy daje ogromną siłę, pomocną w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Skrwilnie (14 września br.).

Skrwilno, Parafia Pw. Św. Anny

Bp Mirosław Milewski w święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego przeprowadził wizytację kanoniczną parafii pw. św. Anny w Skrwilnie. Jej proboszczem jest ks. Paweł Waruszewski. W czasie Mszy św. ingresowej biskup udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z tej parafii.

W homilii płocki hierarcha powiedział, że „Chrystus na krzyżu pozostaje w kontraście z rzeczywistością”. Świat pełen jest ludzi, którzy chcą się wywyższyć ponad innych i w ten sposób budują poczucie swojej wartości i władzy. Często wiąże się z tym upokarzanie innych ludzi. Jednak święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego mówi o zupełnie odwrotnej logice.

- Bóg w Chrystusie uniża samego siebie, przyjmuje postać sługi po to, byśmy my, „kąsani” naszymi grzechami, poniżeni naszymi upadkami, mogli bez lęku zbliżyć się do Tego, który kocha nas bez pamięci – podkreślił bp Milewski.

Dodał, że nie może być Chrystusa bez krzyża ani krzyża bez Chrystusa. „Chrystus bez krzyża” po prostu nie istnieje. Nie może też być „krzyża bez Chrystusa”, czyli przekonania, że Bóg o człowieku zapomniał, że nie ma już znikąd nadziei.

- Takiemu stanowi ulegli ludzie na pustyni, ale też niektórzy z nas podczas pandemii. Słabi i zdezorientowani byliśmy skłonni pomyśleć, że wokół już tylko pustka. Kościoły opustoszały nie tylko z powodu lockdownu. Zabrakło wiary w to, że krzyż szerzącej się choroby razem z nami niesie Chrystus i tylko On jeden ma moc zabrać go z naszych obolałych ramion. Bóg jest w naszych doświadczeniach obecny - właśnie na krzyżu! Tylko On nas może uratować, wyzwolić, wybawić od naszego egoizmu, od fałszu, od zła i grzechu – zaakcentował kaznodzieja.

Biskup pomocniczy w Płocku odwołał się też do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Elżbiety Róży Czackiej. Powiedział, że oboje nie bali się krzyża, charakteryzowała ich niezachwiana wiara w Boga i Jego opatrzność.

Bł. matka Róża Czacka troszczyła się „niewidomych duchowo lub poszukujących Boga”. Bolała nad tym, że ludzie tracą niejako „wzrok wiary”, że stają się niewidomi na Boga. W Laskach okazało się, że niewidomi mogą być świadkami wiary dla ludzi widzących.

Z kolei bł. kardynał Wyszyński, niezłomny i nieugięty hierarcha swoim życiem i pracą dla ludzi i Kościoła pokazał, że wiara w krzyż Chrystusowy daje ogromną siłę, pomocną w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności. Jego osobiste credo stanowiła miłość do ludzi, nawet do prześladowców.

- Kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”. Niech staną się orędownikami w niebie dla naszego narodu – życzył wiernym w Skrwilnie bp Mirosław Milewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę