Ks. biskup M. Milewski: Jezus Zmartwychwstały obiecał, że będzie z nami do skończenia świata

O tym, że Jezus zmartwychwstały obiecał, że będzie z ludźmi do skończenia świat i że to On nadaje życiu sens - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie (18 kwietnia br.). Dokonał kanonicznej wizytacji pasterskiej tej parafii i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży.

IMG 8360

Bp Mirosław Milewski przeprowadził kanoniczną wizytację pasterską parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży. Podczas Mszy św. z udziałem parafian podkreślił, że ludzie wierzący w Boga i należący do Kościoła coraz częściej odnoszą wrażenie, że żyją jakby w dwóch światach.

- Jeden, to świat medialny, świat Internetu, rozgłośni i telewizji. W świecie medialnym nie ma za wiele miejsca dla chrześcijaństwa i wiary w Boga. Dominuje obojętność lub niewiara. I jest drugi świat, ten, w którym obecnie jesteśmy: stoimy w świątyni parafialnej, wokół ołtarza Pańskiego, słuchamy słowa Bożego, będziemy świadkami cudu konsekracji chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Wasze rodziny wciąż chrzczą swoje dzieci i chcą, by kiedyś przyjęły Komunię św., sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa – wymienił bp Milewski.

Dodał, że w tej sytuacji można sobie zadać pytania: jak żyć w tej dychotomii, jak odnaleźć się w otoczeniu, które bywa tak nieprzyjazne chrześcijaństwu, że podważa jego osiągnięcia duchowe i kulturalne, jak zdobyć się na odwagę, żeby przyznać się publicznie, że jest się człowiekiem, który potrzebuje Boga, kościoła parafialnego, Mszy św. czy Koronki do Miłosierdzia Bożego?

Kaznodzieja powiedział też, że historycy, teologowie, socjologowie, którzy badają obecne procesy laicyzacyjne, analizując sytuację zauważają, że toczy się wojna kulturowa. Chce się przekonać chrześcijan, że zbliża się koniec chrześcijaństwa. Jednak to nieprawda, ponieważ ono potrafiło sobie poradzić z siłami zła.

- Trwamy w Okresie Wielkanocnym. Pascha Chrystusa, Jego przejście ze śmierci do życia dla naszego zbawienia, to klucz do zrozumienia obecnej sytuacji, ale też umocnienie w postawie wiary. Dojrzali chrześcijanie, zamiast przejmować się ponurymi diagnozami, powinni tym mocniej brać sobie do serca słowa zmartwychwstałego Pana, zamykające Ewangelię według św. Mateusza: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) – zacytował hierarcha.

Bp Milewski zaznaczył również, że zmartwychwstanie jest świętem wszystkich jego świadków. Zmartwychwstały Pan nadaje sens życiu i umacnia w drodze. Zadaniem wierzących jest przekazywanie następnym pokoleniom dziedzictwa wiary.

Parafia pw. Świętej Rodziny w Mławie powstała w 2001 roku, jej proboszczem od początku jest ks. kan. Sławomir F. Kowalski. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Fatimskiej został poświęcony w 2009 roku. Parafia liczy ponad 6.300 mieszkańców.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę