Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej – 16-17 listopada 2023 r.

Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej odbędzie się w Płocku w dniach 16-17 listopada 2023 r.. Jego celem jest rozpowszechnienie duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II wojny światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskiej do Polski.

Kongres 108 M

W Płocku odbędzie się IV edycja Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej (poprzednie odbyły się w Gdańsku, Fromborku oraz Krotoszynie i Kaliszu). W dniach 16-17 listopada prelegenci i goście z różnych zakątków Polski spotkają się w historycznym Opactwie Benedyktyńskim.

- Celem IV edycji Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej jest rozpowszechnienie duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II wojny światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskiej do Polski. Zależy nam na utrwalaniu pamięci narodowej o ich chwalebnych postawach, a także - w ramach solidarności międzypokoleniowej - propagowanie ich historii szczególnie wśród młodego pokolenia - przekazali inicjatorzy przedsięwzięcia.

Wybierając Płock jako miejsce IV edycji Kongresu, w sposób szczególny zostaną przybliżone sylwetki i duchowość zarówno błogosławionych biskupów związanych z Płockiem: arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego, ale także sylwetki innych męczenników II wojny światowej związanych z diecezją płocką, którzy nie zostali jeszcze wyniesieni na ołtarze, czyli: ks. Antoniego Dubasa, ks. Stanisława Krystosika, ks. Kazimierza Stankiewicza, ks. Antoniego Kuśmierczyka, ks. Pawła Kwiatkowskiego, ks. Józefa Michalaka, ks. Karola Henryka Pniewskiego, ks. Władysława Skierkowskiego, ks. Władysława Duszczyka, ks. Ignacego Charszewskiego oraz ks. Franciszka Zakrzewskiego.

Podczas dwóch dni kongresu odbędą się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły są myślami błogosławionych męczenników. We wszystkich debatach uczestniczyć będzie kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia. Na zakończenie kongresu, w piątek 17 listopada br., odbędzie się projekcja filmu pt. „Błogosławiona” - o bł. Natalii Tułasiewicz.

Udział w Kongresie 108 jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Szczegółowy program Kongresu 108 oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.k108.pl

Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska.

Patronat honorowy nad IV edycją Kongresu objął biskup płocki dr Szymon Stułkowski oraz dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, minister Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę