KOMUNIKAT KURII PŁOCKIEJ W SPRAWIE KSIĄŻECZKI KOLĘDOWEJ

W diecezji płockiej, a także w innych diecezjach podczas ostatnich odwiedzin duszpasterskich w niektórych parafiach rozdawana była książeczka kolędowa „Gdzie dwóch lub trzech… Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Treść tego opracowania wzbudziła kontrowersje w niektórych środowiskach, także w wymiarze medialnym. Pragniemy zapewnić, że po jej opublikowaniu biskup płocki Szymon Stułkowski rozmawiał z jej autorem przypominając, że niezbędnym warunkiem komunikowania wiary jest zgodność z doktryną Kościoła opartą na Piśmie Świętym i Tradycji. Autor tej broszury mającej charakter duszpasterski zapewnia, że kierował się nauczaniem Kościoła wyrażonym w Katechizmie Kościoła katolickiego i w pełni je podziela, a głównym celem książeczki było zwrócenie uwagi na potrzebę większego zaangażowania wiernych w życie wspólnoty Kościoła, zgodnie z programem duszpasterskim realizowanym w Polsce.

W przyszłości tego typu opracowania powinny otrzymać zgodę Kurii Diecezjalnej na ich publikację.

Płock, 4 marca 2024 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii Płockiej