Kolonie Miłosierdzia Bożego w Płocku

W dniach 21-27 czerwca br. odbyły się w Płocku Kolonie Miłosierdzia Bożego, w których uczestniczyło ponad czterdzieścioro dzieci z polskich rodzin z terenów Wileńszczyzny. Organizatorem tegorocznego wypoczynku była Wspólnota Miłosierdzia Bożego z Solecznik na Litwie, której przewodniczył Tadeusz Romanowski. Partnerem akcji była Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Adamem Modliborskim (koordynatorem współpracy), która przekazała na ten cel wsparcie finansowe.

Kolonie

Podczas tegorocznych kolonii jej uczestnicy, jak co roku, zwiedzili Płock, spędzili niezapomniane chwile w płockim ogrodzie zoologicznym czy obejrzeli ciekawy film w kinie „Przedwiośnie”. Nowością tej edycji wypoczynku było pełne ciekawych zabaw i animacji spotkanie Gości z Wileńszczyzny z młodzieżą z Płockiego Obwodu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Harcerki i Harcerze podczas kilkugodzinnego spotkania dali z siebie wiele, aby młodzi Polacy dobrze spędzili czas.

Warto wspomnieć, że podczas pobytu w Polsce grupa Rodaków z Kresów odbyła też wycieczkę do Torunia, gdzie m.in. zwiedziła Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także jej przedstawiciele wzięli udział w zwycięskim w meczu piłki nożnej z podopiecznymi ze Szkoły Salezjańskiej w Toruniu. Ponadto dzięki życzliwości Nadleśnictwa Gostynin i p. Jacka Liziniewicza dzieci spędziły dobry czas m.in. w Kowalu. Tradycją kolonii w Płocku stał się wieczorny koncert znanego i lubianego Pawła Piekarczyka.

Pobyt Kresowiaków w Płocku to nie tylko aktywny odpoczynek i zabawy, ale również formacja duchowa. Dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w codziennej Eucharystii, skorzystały z sakramentu pokuty, a także modliły się podczas rozważań drogi krzyżowej i uczestniczyły w uroczystościach odpustowych parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.

Szczególnie zapamiętaną przez dzieci Mszą św. była ta, której przewodniczył Biskup Płocki Szymon Stułkowski, których zachęcał zebranych w kaplicy pw. św. Stanisława Kostki w Szkołach Katolickich, że zawsze warto być w dobrym towarzystwie, którym w pierwszym rzędzie są Jezus i Maryja. Nie sposób nie wspomnieć też Eucharystii, którą odprawił w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Marek Zalewski, neoprezbiter z diecezji siedleckiej.

- To już szósta edycja tego typu wypoczynku, w której czynnie bierze udział nasza fundacja. To ważne, że nasza organizacja, która za cel postawiła sobie podejmowanie działań podtrzymujących tradycje narodowe służące pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości historycznej, nie pozostaje obojętna na potrzeby naszych Rodaków z Wileńszczyzny” – prezes fundacji Witold Wybult.

W organizację tegorocznego pobytu dzieci w Płocku włączyły się: Szkoły Katolickie, Wydział ds. Rodzin i Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Nadleśnictwo Gostynin, Rycerze Jana Pawła II Diecezji Płockiej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku oraz wiele życzliwych osób, wolontariuszy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” w Płocku.

dr Witold Wybult
prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”