Kolędowanie z Kapelą Huzary w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem

O tym, że Jezus – Baranek Boży, przygotował dla ludzi rzeczy piękniejsze niż są oni w stanie sobie wyobrazić i by pamiętać, że ojczyzna człowieka jest w niebie, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem (15 stycznia br.). Wziął też udział w kolędowaniu z Kapelą Huzary z Zakopanego.  

Skępe Koledowanie

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem. W homilii odwołał się do swoich doświadczeń związanych z przymiotem Boga, jakim jest miłosierdzie. Przypomniał, że św. siostra Faustyna Kowalska przez jakiś czas przebywała w Kiekrzu, oddalonym o 6 km od jego domu rodzinnego w Poznańskiem. Zastępowała tam w pracy chorą siostrę.

Pewnego dnia nad jeziorem przeżyła spotkanie z Jezusem, opisała je potem w „Dzienniczku”. Faustyna zachwyciła się pięknem przyrody, ale Jezus powiedział jej wówczas, że przygotował dla niej rzeczy piękniejsze od tych, na które patrzy.

- Jesteśmy w świątyni parafialnej, niektórzy z was uczestniczyli nawet w jej budowie. Po to jest nam potrzebna świątynia, żebyśmy zrozumieli, że są rzeczy piękniejsze od tych, które mamy. Żeby to odkryć, budujemy też świątynie - powiedział kaznodzieja.  

Pasterz Kościoła płockiego przywołał również Ewangelię Janową o spotkaniu Jezusa z Janem Chrzcicielem i słowa „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Jan wskazał uczniom Mesjasza. Wcześniej Go nie znał, ale wiedział, że przyszedł do niego Syn Boży.

- W tej scenie jest też nasza historia: ktoś nam kiedyś pokazał Jezusa, ktoś nam Go dał, przyniósł nas do chrztu, nauczył składać ręce do modlitwy, nauczył pacierza, przyprowadzał do kościoła, wychował w wierze. Jesteśmy tu, bo poznaliśmy Jezusa, pokochaliśmy Go, chcemy z Nim iść przez życie - głosił biskup.

Zwrócił się do wiernych, aby zwłaszcza teraz, gdy „klimat wobec ludzi wierzących jest mało życzliwy i nie można się spodziewać, że będzie lepiej”, trzeba trzymać się Jezusa, poznawać Go i pokazywać innym, ze świadomością, że wierzy się w przyszłe, piękne rzeczy, czyli w wieczność.

Bp Stułkowski przypomniał również, że idąc do kościoła w Skępem przechodził przez most łączący jeziora: - Takie jest nasze życie, przechodzimy przez most, wracamy tam, skąd wyszliśmy - do Boga Ojca. Spotkanie Boga na moście przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Cieszmy się obecnym życiem, ale miejmy świadomość, że pełnia życia jest po drugiej stronie mostu – zaznaczył hierarcha.

Po Mszy św. odbył się koncert i kolędowanie z Kapelą Huzary z Zakopanego. Zaprosił ją do parafii jej proboszcz ks. Roman Murawski.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę