Kolędnicy Misyjni z Gralewa odwiedzili ks. biskupa Szymona Stułkowskiego

Ks. biskup Szymon Stułkowski przyjął w Kurii Diecezjalnej w Płocku grupę Kolędników Misyjnych z parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie (3 stycznia 2024 r.). Towarzyszyli im przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy, z ks. kan. dr. Maciejem Będzińskim, dyrektorem krajowym PDM.

Kolędnicy Misyjni 2024

Kolędnicy Misyjni z parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie wraz z katechetką Agnieszka Rogowską i rodzicami, przyjechali do biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego, aby kolędować dla Kolumbii.

Towarzyszyli im przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie: dyrektor krajowy PDM ks. kan. dr Maciej Będziński, ks. dr Jarosław Tomaszewski, kapłan diecezji płockiej, który w Papieskich Dziełach Misyjnych pełni obowiązki sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, s. Monika Juszka RMI i Alicja Zaręba.

Goście z Warszawy i pracownicy Kurii w Płocku obejrzeli program dotyczący Kolumbii i wspólnie kolędowali, przy akompaniamencie gitary, na której grała s. Monika. Kolędnicy z Gralewa byli ubrani w piękne stroje bożonarodzeniowe, byli w śród nich Aniołowie, ale też Kolumbijka, w którą wcieliła się Karolina Kłosiewska. Dziewczynka zachwyciła również grą na saksofonie.

Młodzi kolędnicy opowiedzieli o swoich rówieśnikach w Kolumbii, wręczyli wszystkim ulotkę „Kolędnicy misyjni Dzieciom w Kolumbii” oraz zebrali ofiary do puszki na pomoc dzieciom w Kolumbii - taki jest cel tegorocznej akcji Kolędników Misyjnych.

Ks. kan. dr Maciej Będziński, dyrektor PDM, podziękował za zaproszenie do Płocka i za wszelkie formy wsparcia misyjnego, jakie płyną z diecezji płockiej, w której tradycja kolędowania misyjnego jest dobrze znana.

Bp Szymon Stułkowski, który jest członkiem Komisji ds. Misji KEP, podkreślił, że kolędowanie misyjne, to piękny zwyczaj: - Dziękuję, że przyszliście do nas i że mówicie, że Pan Jezus rodzi się wszędzie, w Kolumbii i we wszystkich krajach, i że zbierane są ofiary, żeby innym dzieciom żyło się lepiej, bezpieczniej. Wiemy, że dzieci w tym kraju mają trudne życie, a dziś możemy im pomóc - podkreślił Pasterz Kościoła płockiego.

Biskup wręczył też Kolędnikom Misyjnym obrazek, na którym przedstawione zostało narodzenie Jezusa z polichromii w katedrze płockiej oraz książkę ks. Zbigniewa Sobolewskiego pt. „Z polskimi misjonarzami w świecie”.

Po kolędowaniu w Kurii dzieci z Gralewa były gośćmi prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, a następnie z kolędą pojechały do Domu Seniora Leonianum w Sikorzu koło Płocka, aby nowinę o Nowonarodzonym Jezusie zanieść osobom starszym, chorym i cierpiącym.