Jubileuszowy XXV Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

15 października 2022 r. w hali sportowej w Płońsku odbył się Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. W turnieju wzięły udział 84 osoby.

Turniej 2022

Zawodnicy na turniej ze swoimi rodzicami, kapłanami, katechetami i nauczycielami przyjechali z Płocka, Radzyminka, Siedlina, Nowego Dworu, Pomiechówka, Jeżewa k/Płońska, Bądkowa, Szczytna, Stróżewa, Wojnówki, Czerwińska, Poczernina, Szczytna, Pilitowa, Bulkowa, Nowych Łubek, Stachowa, Stróżewa, Szerominka, Płońska i wielu innych miejscowości. Sportowej rywalizacji towarzyszyła modlitwa do  św. Jana Pawła II.

Turniej odbył się w przeddzień XXII Dnia Papieskiego i 44. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową. Impreza sportowa rozpoczęła się o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 13.00. Z racji pandemii zachowane zostały wszelkie środki ostrożności.

Impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwu Powiatowemu,  Urzędowi Miasta Płońsk, Urzędowi Gminy Płońsk,  a także  Stowarzyszeniu „Parafiada”,  Ministerstwu Sportu i Turystyki, Diecezjalnemu Funduszowi Społecznemu oraz zaangażowaniu władz klubu. 

Turniej rozgrywany jest od 13 już lat,  dwukrotnie każdego roku, na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i koszulki, a zwycięscy poszczególnych kategorii puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy częstowani byli słodkimi bułkami, hot dogami, kawą, herbatą i napojami.

Zwycięzcami w turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

 1. dziewczęta: Lena Wiśniewska – Płock, Nicola Rakowski – Nowe Łubki, Maja Zarębska – Płock, Martyna Cicha – Płock, Maja Stańczak – Płock;
 2. chłopcy: Igor Jóźwiak – Nowe Łubki, Nataniel Domała – Serock, Łukasz Krokowski – Nowe Łubki, Witold Fronczak – Szerominek, Piotr Dytlow – Załuski.  

Rywalizacja sportowa przeprowadzana została według zasad fair play. Obsługą sędziowską imprezy zajęli się harcerze ZHP, nauczycie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku, Adam Rakowski - sędzia główny zawodów oraz ks. Zbigniew Sajewski.

Wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na kolejne imprezy organizowane w przyszłym roku jak: rajdy rowerowe, festyny parafialne, spływy kajakowe, turnieje tenisa stołowego i Diecezjalną „Parafiadę” Dzieci i Młodzieży.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę