Jubileuszowy X Płocki Bieg Papieski

18 października br. odbył się jubileuszowy X Płocki Bieg Papieski, zorganizowany z okazji 44. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II. Uczestnicy tej „ewangelizacji przez sport” otrzymali pamiątkowe medale, ufundowane przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej.

Bieg Papieski

W X Płockim Biegu Papieskim wzięło udział około 120 osób. Byli to: uczniowie Szkół Katolickich w Płocku, Szkół Podstawowych nr 14, nr 18, nr 5 w Płocku, Zespołu Szkół Technicznych w Płocku („Siedemdziesiątki”), a także osoby indywidualne.

Tradycyjnie miejscem startu był Plac Celebry, czyli plac na którym 7 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II przewodniczył Eucharystii podczas pielgrzymki do Płocka. Stoi tam pomnik, upamiętniający pielgrzymkę, sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Płocka. Jego powstanie było zwieńczeniem starań Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz pozostałych stowarzyszeń katolickich.

Na Placu Celebry ks. kan. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej przypomniał młodzieży okoliczności pielgrzymki papieskiej i jej najważniejsze wydarzenia. Potem rozpoczął się bieg na dystansie 2,5 km. Meta biegu znajdowała się przy pomniku św. Jana Pawła II obok katedry.

Tam uczestnicy X Płockiego Biegu Papieskiego otrzymali jubileuszowe medale, pamiątkowe długopisy i pączki ku pokrzepieniu sił. Ufundowała je diecezjalna Akcja Katolicka: - Bieg Papieski, to ewangelizacja poprzez sport. Chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do pamięci o Papież Polaku - mówiła Wiesława Winiarska, prezes organizacji.

Przy pomniku była też modlitwa na zakończenie spotkania, zaśpiewano „Barkę” - ulubioną piosenkę Papieża Polaka i złożono okolicznościowe kwiaty, z okazji 44. rocznicy jego wyboru.

W Biegach Papieskich od początku uczestniczy Leszek Brzeski, nauczyciel z płockiej „Siedemdziesiątki” i prezes Parafialno-Uczniowskiego Klubu „Viktoria”: - Św. Jan Paweł II, to dla mnie bardzo ważna osoba, drogowskaz w życiu. Chciałbym, aby podobnie o nim myślała młodzież, którą zachęcam do tego biegu - przyznaje płocki radny i sportowiec.

Wydarzenie zorganizowano w ramach 37. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jego inicjatorami byli: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, Szkoły Katolickie w Płocku, Stowarzyszenie Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” w Płocku.

Jan Paweł II pielgrzymował do Płocka w dniach 7-8 czerwca 1991 r., pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Przewodniczył Mszy św. na placu w sąsiedztwie stadionu klubu „Wisła Płock” (dziś - Plac Celebry), modlił się przy pomniku bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, spotkał z osadzonymi w Zakładzie Karnym, przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu w bazylice katedralnej, podczas którego diecezja płocka zakończyła 42. synod. Papież przemówił też do zebranych z okien domu biskupiego przy Placu Narutowicza 10 w Płocku. To ostatnie wydarzenie zostało upamiętnione w czerwcu 2020 r. – na ścianie domu umieszczono mozaikę z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę