Jubileusz 25-lecia parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

- Potrzeba gorliwej modlitwy, aby młodzież zamiast pustki wybierała Boga, żeby za 25 lat miał kto klękać przed żywym Jezusem Chrystusem w tabernakulum w waszym kościele parafialnym - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. Poświęcił także ołtarze. Nad przygotowaniem jubileuszu czuwał proboszcz ks. kan. Marek Podsiadlik.

IMG 9312

Bp Mirosław Milewski w homilii podkreślił, że wierni w swoim kościele parafialnym stoją ramię z ramię z innymi ludźmi, którzy podobnie uważają, że centrum parafii stanowi tabernakulum z żywym Jezusem Chrystusem. Bóg „żyje i mieszka w kościele parafialnym, wszystko inne, to zaledwie świat przez Niego stworzony”.

Biskup odniósł się też do tego, że podczas Mszy św. poświęci ołtarze. To przed ołtarzami wierni klękają, modlą się, zwierzają Bogu z trosk, powierzają Mu swe radości; przy nich gromadzą się w niedziele i święta, aby oddać Bogu należną cześć.

- Jubileusz to czas refleksji. Musimy gorąco modlić się o to, aby w przyszłości miał kto przed ołtarzami w waszym kościele parafialnym klękać. To nie jest bezzasadna wątpliwość. My to wszyscy widzimy, a socjologowie publikują wyniki badań, z których wynika, że w ciągu kilku ostatnich lat odsetek dzieci i młodzieży, którzy regularnie praktykują, spadł z 69 procent do 23 procent. Tym samym bardzo przybyło niepraktykujących: tu odsetek wzrósł z 8 procent do 40 procent - przytoczył dane duchowny.

Dodał, że słabnie dziedziczenie postaw religijnych przez dzieci i młodzież, a także świadome formowanie w rodzinie do wiary przez rodziców. Rodzice przestają razem ze swymi dziećmi przychodzić do kościoła, coraz chętniej zgadzają się, by ich dzieci przestały uczęszczać na katechezę. Co więcej, młodzież, która sama zaczyna dokonywać wyborów, nie decyduje się na inne wyznanie, inną religię - ale wybiera „nic, pustkę”.

- Przyczyn tak gwałtownych przemian kulturowych, prowadzących do sekularyzacji, zeświecczenia społeczeństwa, zobojętnienie na wiarę jest wiele. Nie odważyłbym się na nikogo wskazać palcem. Także - a może przede wszystkim - Kościół musi walczyć ze swoimi grzechami, ale też brakiem miłości. Wspólnie: duchowni i osoby żyjące w rodzinach, mamy obowiązek gorliwej modlitwy oraz podejmowania wszelkich możliwych starań, żeby dzieci i wnuki zamiast pustki wybierały wiarę w Boga i kościół parafialny. To jest i będzie niezwykle trudne, ale nie możemy się poddawać. Jako ludzie wierzący w tym momencie walczymy o ich dusze – zaakcentował bp Milewski.

Bp Mirosław Milewski w czasie Mszy św. poświęcił ołtarze. W kościele parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim na głównej ścianie ołtarzowej centralnie znajduje się krzyż, a obok niego są ołtarze Matki Bożej Fatimskiej i św. Brata Alberta, patrona parafii.

Podczas jubileuszu między innymi odmówiono Litanię do św. Brata Alberta i wręczono medale „Zasłużony dla katechizacji”. Odbył się koncert orkiestry dętej z Przasnysza i piknik parafialny. Każdy parafianin mógł otrzymać pamiątkowy kubek z nadrukiem kościoła.

Parafia pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowiecki została erygowana 15 sierpnia 1998 roku, jako druga parafia w mieście, przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Konsekracja obecnej świątyni parafialnej miała miejsce 20 czerwca 1999 roku, dokonał jej biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. W parafii tej były liczne powołania do życia zakonnego i do kapłaństwa. Proboszczem jest ks. kan. Marek Podsiadlik.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę