Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

W kaplicy Dobrego Pasterza w płockim seminarium jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodziło 13 księży. Razem z nimi modlił się biskup płocki Szymon Stułkowski i biskup senior Roman Marcinkowski, który 29 maja 1999 roku udzielił sakramentu kapłaństwa: - Posługa kapłańska jest służbą ludziom – podkreślił hierarcha.

Jubileusz 25 2024

W kaplicy seminaryjnej zebrali się księża jubilaci oraz biskupi: płocki Szymon Stułkowski i senior Roman Marcinkowski. Kaznodzieja zaznaczył, że nad ołtarzem w kaplicy jest cytat z Ewangelii Janowej (J 15,16) - „Nie wyście Mnie obrali, alem Ja was wybrał”. Przemawiają one zwłaszcza do księży, którzy w tej kaplicy obchodzą jubileusze kapłańskie.

- Te słowa „chodzą za każdym z nas” – uważał biskup Roman Marcinkowski. – Zawładnęło też wami Jezusowe „pójdź za Mną”. Przychodzicie do kaplicy, gdzie dojrzewało wasze powołanie do kapłaństwa. Odnówcie w sobie tę świadomość, że w tym sakramencie otrzymaliście dar Bożej miłości i że z każdym rokiem i każdym doświadczeniem, ta więź z Panem powinna w was wzrastać – podkreślił biskup senior.

Zaakcentował, że „kapłańska posługa jest służbą ludziom, aby ich rozumieć i prowadzić do Boga”. Nie można gładko dopasować się do tego świata, bo wtedy „bez odwagi, bez świadectwa, bez ewangelicznego znaku, księża będą niepotrzebni”.

- W jubileusz zastanawiajcie się, jak dzielicie się swym kapłaństwem z innymi - polecił biskup księżom jubilatom. Zachęcił ich również, aby gorliwą pracą kontynuowali duchowe tradycje Kościoła płockiego.

Podczas uroczystości bp Szymon Stułkowski wręczył kapłanom - jubilatom list z gratulacjami i błogosławieństwem na dalszą posługę. Za wspólną modlitwę podziękował obu biskupom i księżom ks. kan. Grzegorz Bednarczyk, który przed laty był dziekanem kursu. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie, a od 1 lipca obejmie urząd proboszcza parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie.

W gronie jubilatów są głównie proboszczowie parafii diecezji płockiej.

W Mszy św. jubileuszowej uczestniczyła wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego z rektorem ks. prał. dr. Markiem Jaroszem. Opiekunem kursu wyświęconego w roku 1999 był śp. ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (zmarł w 2020 roku). Święceń kapłańskich udzielił im wówczas biskup pomocniczy Roman Marcinkowski, jako administrator diecezji płockiej.