Jadłodzielnia „Szafa św. Michała” na terenie parafii św. Michała Archanioła w Płońsku

Na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku powstała „Szafa u św. Michała”, czyli szafa z żywnością dla osób potrzebujących. To druga w mieście tego typu inicjatywa, pierwsza jadłodzielnia działa od 2020 roku na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego.

Szafa Spoleczna

„Szafa u św. Michała” powstała przy siedzibie Stowarzyszenia „Idziemy na Spacer” w Płońsku. Poza stowarzyszeniem inicjatywę wsparła parafia, Urząd Miasta Płońska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W „Szafie św. Michała” każdy chętny będzie mógł zostawić jedzenie dla osób potrzebujących. Podczas otwarcia szafa została zapełniona pierwszymi produktami. Czynna będzie każdego dnia: - We wtorki będziemy przynosić do niej dostawy pieczywa, świeżych owoców i warzyw. Mamy nadzieję, że mieszkańcy miasta w dobrym odruchu serca też pomogą potrzebującym – powiedział Sławomir Jarosławski, prezes płońskiego stowarzyszenia.

Podczas otwarcia szafy Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska przypomniał, że w tym samym miejscu były kiedyś wydawane posiłki dla potrzebujących. Niestety, w mieście wciąż jest duża grupa osób, której z różnych powodów nie starcza pieniędzy na żywność, stąd potrzeba wspierania takiej inicjatywy: - Będziemy dbać, aby w tej szafie nie zabrakło żywności - obiecał burmistrz.

„Szafę św. Michała” pobłogosławił ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku: - Cieszę się, że powstała „Szafa u św. Michała”. Apeluję o przynoszenie tu jedzenia, którego ktoś może ma w nadmiarze. Dzielmy się z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia - poprosił gospodarz miejsca.

„Szafa u św. Michała”, to druga jadłodzielnia w Płońsku. Pierwszą utworzono przed domem parafialnym parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w 2020 roku, z inicjatywy Moniki Zimnawody i Jakuba Rogowskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę