IV Święto Domu Seniora „Leonianum – Piękne życie” w Sikorzu

„Jesień naszych dni” wciąż może być lekcją godności i piękna – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Domu Seniora „Leonianum – piękne życie” w Sikorzu koło Płocka (8 października br.). Odbyło się w nim IV Święto tego domu, organizowane co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Dzien Seniora 2022
foto: Dom Seniora Leonianum/Piotr

Mszy św. w kaplicy domu z udziałem mieszkańców i ich opiekunów przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii stwierdził, że nazwa domu nie jest tylko „marketingowym sloganem”, próbującym jak najlepiej opisać ofertę dobroczynnej fundacji. „Piękne życie”, to rzeczywistość, której można doświadczyć dzięki seniorom. 

Zaznaczył, że dom „Leonianum” jest „sanktuarium cierpiącego człowieka”: - Jesteście świadkami pięknego życia. Jesteście świadkami tego, że życie można pięknie przeżyć. I że to, co nazywamy „jesienią naszych dni”, nawet jeśli naznaczone jest chorobą i słabością ciała, wciąż może być lekcją godności i piękna – podkreślił biskup senior. 

Przytoczył poruszający „List do swoich braci i sióstr, osób w podeszłym wieku” papieża Jana Pawła II.  Ojciec święty napisał w nim między innymi, że ludzie starzy „Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego” (10). 

Hierarcha zaznaczył, że seniorzy mają do spełnienia misję. Tą misją jest bycie znakiem przypominającym wszystkim, zwłaszcza młodym, o właściwej perspektywie życia - o wieczności. Tą misją jest także strzeżenie zbiorowej pamięci. 

Bp Libera zaznaczył również, że piękne jest też to, że w Domu Seniora „Leonianum” splata się jesień życia świeckich i duchownych. Księża seniorzy, którzy wcześniej byli gorliwymi świadkami Ewangelii przepowiadanej z mocą, obecnie są „świadkami Ewangelii zwycięskiego Krzyża i Zmartwychwstania”. 

Dodał też, że sobotnia Ewangelia, złożona zaledwie z dwóch zdań, podaje jasno kierunek wędrówki, również przez jesień życia: słuchać Słowa Bożego i wypełniać je aż do chwili spotkania twarzą w twarz z miłosiernym obliczem Pana. Wtedy spływa Boże błogosławieństwo.

Po Mszy św. seniorzy zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „Złota jesień”, przygotowany pod kierunkiem terapeutów. Potem wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu. 

- Święto Domu Seniora „Leonianum - Piękne życie” jest dniem szczególnej pamięci o naszych seniorach, ale też o ich rodzinach, darczyńcach, przyjaciołach domu, a także o tych, którzy już odeszli - podsumował ks. kan. Łukasz Nowak, dyrektor Domu „Leonianum”.

Dom Seniora „Leonianum - Piękne życie” w Sikorzu koło Płocka prowadzi Fundacja „Leonianum”, powołana przez diecezję płocką. Obecnie mieszka w nim 75 seniorów.