II Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej

Osoby niepełnosprawne z diecezji płockiej, w tym mieszkańcy i opiekunowie Domów Pomocy Społecznej, pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu, w II Pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych (9 września br.). Każdy z uczestników pielgrzymki przyjął sakrament namaszczenia chorych i otrzymał błogosławieństwo Lourdzkie.

Pielgrzymka (1)

W programie II Pielgrzymki Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu była wspólna modlitwa różańcowa, poprowadził ją ks. Marek Tomulczuk SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta, kustosz sanktuarium. 

Konferencję do chorych wygłosił ks. Adam Kowalski, wikariusz parafii Proboszczewice. Podkreślił w niej, że Bóg kocha człowieka takim, jakim on jest i bez względu na to, jaki jest. Po konferencji osoby niepełnosprawne adorowały Najświętszy Sakrament oraz otrzymały indywidualnie tzw. błogosławieństwo Lourdzkie. 

Głównym punktem była Eucharystia z sakramentem namaszczenia chorych. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz Instytutu „Musicum” w Płocku.

Odwołał się do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37). Zaznaczył, że także Jezusa nazywano „miłosiernym Samarytaninem”, ponieważ pomagał On chorym.  

- Podczas Eucharystii cierpiący człowiek otrzymuje od Jezusa pomoc. Jezus pochyla się nad nim, zalewa jego rany winem, aby je odkazić, wyczyścić, a oliwą, żeby uśmierzyć ból. Takim czułym dotknięciem Jezusa, który uśmierza ból, jest też sakrament namaszczenia chorych – zaznaczył ks. Marcin Sadowski. 

Na zakończenie pielgrzymki odbyła się agapa przed kościołem. 

W pielgrzymce uczestniczyli między innymi mieszkańcy i opiekunowie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Brwilnie, Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach oraz osoby z Płocka i innych miejscowości w diecezji. 

- Po raz kolejny chorzy i niepełnosprawni z naszej diecezji spotkali się przed świętem Podwyższenia Krzyża, ponieważ godnie noszą swój krzyż, a po raz pierwszy – w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei. Chorzy nie się w chorobie sami. Spotykamy się razem, aby być z nimi wspólnocie, aby nie adorowali swojego cierpienia w domowym zaciszu, ale ubogacali siebie wzajemnie, podzielili się dobrym słowem, uśmiechem, radością ze wspólnego przebywania – podsumował pielgrzymkę jej organizator – ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Chorych, kapelan w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę