II Diecezjalne Święto Rodziny i XI Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

- Wielu ludzi chce niszczyć rodzinę, demontować ją, definiować na nowo - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w katedrze płockiej w czasie II Diecezjalnego Święta Rodziny, pod hasłem „Czas na Rodzinę”. Potem ulicami Płocka przeszedł XI Marsz dla Życia i Rodziny z udziałem rodzin z diecezji. Był też piknik rodzinny w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich ((28 maja br.).

Swieto Rodziny 23
foto: Tomasz Wenda

Bp Szymon Stułkowski w uroczystość Zesłania Ducha Świętego zauważył, że takich zesłań w życiu człowieka jest wiele. Dla uczestników II Diecezjalnego Święta Rodziny było nim na przykład zawarcie sakramentu małżeństwa. Duch Święty pojawia się też w każdej modlitwie i gdy działa Bóg. Bez Jego pomocy nie można powiedzieć, że „Jezus jest Panem”. Tylko z pomocą Ducha Świętego można wyznać wiarę w Jezusa.

Zachęcił też, by za Janem Pawłem II wołać: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi!”. Modlitwa ta spełniła się na oczach wielu współcześnie żyjących ludzi.

Duchowny podkreślił, że młodzi ludzie w badaniach sondażowych podają, iż najważniejsza jest dla nich rodzina, choć pojęcie to nie jest jednoznaczne: - Zmienia się spojrzenie Kościoła na rodzinę. Kościół wychodzi do wszystkich rodzin, także żyjących bez sakramentu małżeństwa, aby zachęcić ich do odkrycia Jezusa, by rozpalić wiarę, by przyjęli ten sakrament. Jeśli uwierzą w Boga, to zmieni się ich myślenie – uważał bp Stułkowski.

Dodał, że rodzina, to jedno z największych wyzwań dla Kościoła. Papież Franciszek poświęcił jej adhortację „Amoris laetitia” (o miłości w rodzinie), odbyły się też dwa synody o rodzinie. Wielu ludzi uderza w rodzinę, chce ją niszczyć, demontować, definiować na nowo, wbrew woli Stwórcy, że rodzinę tworzy kobieta i mężczyzna, i że oni przekazują swoim dzieciom wiarę w Jezusa.

Bp Stułkowski odniósł się do Portugalii, gdzie odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Niestety, jest to kolejny kraj w Europie i na świecie, który prawnie przyjął możliwość wykonywania eutanazji. Zastanawiał się, czy Polacy będą w stanie obronić prawo do życia od urodzenia aż do naturalnej śmierci.

Podziękował również wszystkim, którzy „przyjmują życie”, poprosił o towarzyszenie tym, którzy cierpią po stracie dziecka, o nie odtrącanie tych, którzy odebrali życie dziecku: - Niech Marsz dla Życia i Rodziny będzie wielkim dziękczynieniem Bogu za dar życia, rodzin, by potrafili promować i szanować piękno i radość miłości – powiedział Pasterz Kościoła płockiego.

Poza tym bp Stułkowski wyraził wdzięczność wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w działania na rzecz rodzin. Poprosił o modlitwę za różne powołania, w tym do życia w rodzinie i za modlitwę za niego, aby „czynił to, co chce Duch Boży”.

W czasie Mszy św. modlitwę za rodziny odmówiło małżeństwo Małgorzaty i Krzysztofa Karpińskich z synem Ignacym. Wspólnie zaśpiewano też „Te Deum”, a na zakończenie bp Szymon Stułkowski udzielił specjalnego, papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, w Jubileuszowym Roku św. Zygmunta, patrona Płocka.

Po Mszy św. spod katedry wyruszył około 1.500-osobowy XI Marsz dla Życia i Rodziny. Maszerujący nieśli m.in. flagę narodową, flagi papieskie, hasła promujące rodzinę. Marsz z udziałem przedstawicieli ponad 80 parafii z diecezji, dotarł do ogrodów Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich. Tam zorganizowano piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Był też koncert zespołu “The Fedor Family” i gra terenowa pt. „Rodzina to skarb”.

Wręczone zostały statuetki „Amicus Familae” (Przyjaciel Rodziny) za wybitne zasługi na rzecz małżeństw i rodzin, szerzenie kultury i cywilizacji życia. Otrzymali je: ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, wybitny kanonista z Płocka, Fundacja „Tak dla Rodziny” z Glinojecka, prowadzona przez Aldonę i Artura Wiśniewskich, Dom Seniora „Leonianum – Piękne życie!” w Sikorzu, którego dyrektorem jest ks. kan. Łukasz Nowak.

Poza tym ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na drzewo genealogiczne. Pierwsze miejsce egzekwo zajęli: rodzina Katarzyny i Łukasza Adamczyków z synem Aleksem (Miejskie Przedszkole nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, nauczyciel Magdalena Czuchra) i rodzina Anety i Adriana Michalskich z synem Jakubem (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku, nauczyciel Marzenna Bogumiła Matkowska).

Drugie miejsce egzekwo zajęli: rodzina Małgorzaty i Grzegorza Brzezińskich z córką Gabrielą (Miejskie Przedszkole nr 10 w Płocku, nauczyciel Aniela Dereszewska) oraz rodzina Alicji i Mariusza Witkowskich z synem Kacprem (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku, nauczyciel Marzenna Bogumiła Matkowska). Natomiast trzecie miejsce zajęła rodzina Magdaleny i Konrada Nowakowskich z synem Adamem (Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku, ten sam nauczyciel).

II Diecezjalne Święto Rodziny i XI Marsz dla Życia i Rodziny zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z prezesem dr. Witoldem J. Wybultem i ks. dr. Wojciechem Kućką, diecezjalnym duszpasterzem rodzin, przy współpracy z 25. innymi organizacjami i podmiotami, w ramach projektu „Czas na Rodzinę”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę