II Diecezjalne Święto Policji ku czci św. Michała Archanioła

W parafii pw. św. Wojciecha w Płocku odbyło się II Diecezjalne Święto Policji ku czci św. Michała Archanioła (1 października br.). Mszy św. z udziałem policjantów pracujących na terenie diecezji płockiej przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Siłę do trudnej pracy daje wam Bóg - zwrócił się do obecnych w kościele na płockich Podolszycach Południowych.

Święto policji

- Święty Michał Archanioł, to ktoś więcej niż zwykły anioł. Walczy z siłami ciemności, ze złem, z piekłem. Walczy dla sprawy Bożej, by w duszach ludzkich i w Kościele na ziemi panował pokój. To święty od spraw porządku, ładu, zgody, sprawiedliwości. O policjantach nie na darmo mówi się, że są „stróżami sprawiedliwości”. A stróż, to ktoś, kto pilnuje konkretnych spraw i ludzi - powiedział bp Milewski.

Dodał, że policjanci wykonują trudną i ryzykowną pracę. Potrzebują do tego hartu ducha i niezwykłej odwagi. Stają „oko w oko ze złem, przestępstwem, przemocą, ludzką krzywdą i naruszeniem porządku”. Pełnią służbę, dzięki której społeczeństwo może mieć poczucie bezpieczeństwa.

- Nakładane na was zadania wymagają konsekwencji i ofiarnego zaangażowania w służbę wspólnemu dobru, a także wrażliwości na człowieka, niewyczerpanej cierpliwości i akceptacji wobec wszystkich. Do wypełniania swojej misji potrzebujecie siły, której źródłem nie jest człowiek ani regulaminy, ale sam Bóg. On jest źródłem sił i motywacji do służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi - stwierdził duchowny.

Bp Milewski podkreślił też, że w centrum służby policjantów powinno być dobro wspólne oraz dobro każdego człowieka. Bóg czyni ich zdolnymi do bezinteresownego poświęcenia się dla drugiej osoby, niekiedy aż po utratę zdrowia czy heroiczną ofiarę z życia. Przypomniał, że informacje o tym, jak często ratują innym zdrowie i życie, można znaleźć się mediach.

Hierarcha życzył policjantom, aby budowali swoje życie osobiste, rodzinne i zawodowe na fundamencie prawdy i zdrowego rozsądku, służyli wartościom, podejmowali odpowiedzialne decyzje i cieszyli się opieką św. Michała Archanioła.

II Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła odbyło się w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, z inicjatywy ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, proboszcza tej parafii i diecezjalnego kapelana Policji. Uczestniczyli w nim księża kapelani oraz poczty sztandarowe jednostek Policji z terenu diecezji płockiej.

Obecny był m.in. insp. Jakub Gorczyński, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Mariusz Kryszkowski, komendant Komendy Miejskiej Policji w Płocku, komendanci Komend Powiatowych Policji z terenu diecezji płockiej oraz przedstawiciele komend z Rypina i Golubia-Dobrzynia w województwie kujawsko-pomorskim (znajdujących się na terenie diecezji płockiej) oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Płocku.