I Pielgrzymka Asyst Procesyjnych diecezji płockiej do Świętego Miejsca

- W sercu każdej procesji jest Jezus w Najświętszym Sakramencie. Naśladujcie Go w codzienności – zwrócił się biskup Mirosław Milewski do wiernych, którzy wzięli udział w I Pielgrzymce Asyst Procesyjnych do Świętego Miejsca (22 czerwca 2024 r.). Pielgrzymów z różnych miejsc w diecezji przyjął gościnnie ks. kan. Jacek Daszkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu.

Asysty

Podczas I Pielgrzymki Asyst Procesyjnych do Świętego Miejsca Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Powiedział, że uczestnicy pielgrzymki, gdy biorą w dłonie chorągwie, feretrony, figury, poduszki i wyruszają w procesji eucharystycznej - „są świadkami wiary i obecności Boga pośród ludzi”.

- Procesje eucharystyczne, to procesje w których wędruje pośród nas sam Chrystus. Kościół od wieków dba o tę formę pobożności, ponieważ przenosi nas ona w świat Ewangelii. Na kartach Pisma św. wielokrotnie można przeczytać, że Jezus przechodził przez miasta, otoczony tłumem ludzi, uczniami, apostołami i tymi wszystkimi, którzy chcieli Go zobaczyć lub dotknąć. Dziś także w sercu każdej procesji jest właśnie On – Jezus, ukryty w Najświętszym Sakramencie – podkreślił bp Milewski.

Przekazał, że podczas wędrówki w procesji powtarza się biblijna scena sprzed dwóch tysięcy lat, gdy ludzie wędrowali za Jezusem. Obecnie nad Jezusem niesiony jest baldachim, żeby wszyscy z daleka widzieli, gdzie znajduje się najważniejsza Osoba tego pochodu. Jezus jest otoczony ludźmi niosącymi ozdobne poduszki, feretrony, chorągwie czy figury. To zapowiada Jego nadejście. Potem idą wszyscy, którzy pragną za Nim podążać.

Biskup stwierdził, że współtworzenie procesji to „piękne i wyraźne świadectwo przywiązania do Jezusa”. Podziękował za to „tym bardziej, że dziś coraz trudniej w przestrzeni publicznej przyznać się do swojej wiary”.

- Wielu dziś brakuje odwagi, by choćby po cichu powiedzieć, że wierzą, a co dopiero wziąć do ręki symbole związane z Chrystusem i wyjść na ulicę. Was na to stać! Gorąco Wam za to dziękuję – zaakcentował biskup.

Przekazał, że za każdym razem, kiedy w kościele odbywa się procesja, wierni przypominają sobie, że także są w drodze. Ta droga wiedzie przez życie do „ziemi obiecanej”, czyli do nieba. Współtworząc procesję przypomina się innym, że życie jest pielgrzymką. Na tej drodze prowadzi ludzi Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie.

- Bycie członkiem asysty procesyjnej jest pewnym zobowiązaniem: skoro przez swoją służbę pokazuję innym, że życie jest wędrówką do nieba, to sam na co dzień powinienem żyć pamiętając o tym. Bądźcie świadkami wiary nie tylko podczas niesienia feretronów, ale przede wszystkim w codzienności. Styl chrześcijańskiego życia ma nas odróżniać od tych, którzy wiary w Chrystusa nie podzielają – zaznaczył duchowny.

Po Mszy św. odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Przeszło w niej około 300 uczestników pielgrzymki z 24 parafii w diecezji płockiej, z przywiezionymi przez siebie elementami procesyjnymi. Były to feretrony, obrazy, figury, chorągwie, poduszki czy różańce. Część asyst przyjechało w strojach ludowych, w których uczestniczy w procesjach. Wiernym towarzyszyło 16 księży (wraz z proboszczem Świętego Miejsca).

W programie pielgrzymki znalazła się ponadto konferencja duchowa o roli i znaczeniu asyst procesyjnych, wygłosił ją ks. mgr Andrzej Janicki, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku.

Po Mszy św. i procesji na pielgrzymów czekał poczęstunek: grochówka przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starej Krępie i „świętomiejskie” ciasto, upieczone i ufundowane przez gospodynie i sołtysów z parafii Święte Miejsce.

Po posiłku dla gości przygotowano część artystyczną: występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie z przyśpiewkami ludowymi i przedstawieniem z życia wsi kurpiowskiej oraz koncert pieśni religijnych w wykonaniu scholi z Bogatego, pod kierunkiem Zbigniewa Olszaka.

- Wierni, którzy chodzą w procesjach w swoich parafiach podczas tej pielgrzymki przekonali się, że nie są sami. Jest ich bardzo wielu - podkreślił ks. kan. Jacek Daszkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu. - Obecność w asyście jest dla nich bardzo ważna. Poprzez udział w procesji wielbią Jezusa Eucharystycznego oraz dają świadectwo swojego zaangażowania w życie parafii. Mam nadzieję, że pielgrzymka ta będzie kontynuowana – zaznaczył duszpasterz.

Organizatorami I Pielgrzymki Asyst Procesyjnych do Świętego Miejsca byli: wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim, Urząd Gminy Przasnysz, parafia pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu.