Harcerze przekazali księżom biskupom Betlejemskie Światło Pokoju

Biskup płocki Szymon Stułkowski i biskup pomocniczy Mirosław Milewski przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju. W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 15 grudnia br. przekazał je hm. Cezary Supeł, komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Światło Pokoju 2022
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, w obecności pracowników Kurii Diecezjalnej, a zostało poprzedzone wspólną modlitwą. Światło przynieśli hm. Cezary Supeł, komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz phm. Anna Wasilewska, jego zastępca ds. programu i komunikacji. 
 
Komendant przypomniał, że szlachetna akcja odbywa się po raz 32., w tym roku pod hasłem „Światło dla Ciebie”: - Wspaniała sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju jest bezprecedensowym wydarzeniem. Od ognia w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem jeden z najmłodszych skautów austriackich zapala świeczkę, która trafia do Wiednia. Stamtąd światło odbierają skauci z różnych europejskich krajów. My dostajemy światło ze Słowacji, od nas jest przekazywane na Ukrainę i do Szwecji. W Polsce światło trafia do miejsc i instytucji, gdzie idea harcerska jest znana, rozumiana, potrzebna - relacjonował druh Cezary Supeł. 
Przypomniał też obecnym, że każdy z harcerzy składając przyrzeczenie mówi, że ma szczerą wolę nieść pomoc bliźnim, służyć Bogu i Polsce, i być posłusznym prawu harcerskiemu.
- Tegoroczne przesłanie akcji: „Światło dla Ciebie” - traktujemy jako wyzwanie, jako podarunek dla każdego, żeby wyzwalało w sercach chęć zmieniania świata. To wezwanie do dbania, aby światło nie zagasło fizycznie, bp przecież może je zdmuchnąć wiatr czy różne przeciwności. To też podziękowanie za to, że możemy ideę harcerską realizować dzięki wyciągniętym rękom, które pomagają zmieniać świat na lepsze – interpretował druh Cezary.   
Bp Szymon Stułkowski podziękował za Betlejemskie Światło Pokoju. Przyznał, że kiedyś chciał napisać książkę o tej idei i opisać w niej postacie, które zapalają pierwszą świecę, a zawsze są to osoby, które popełniły odważny, bohaterski czyn. Dodał też, że idea skautowa jest mu bliska, gdyż jest to „przełożenie Ewangelii na język lasu”. 
Betlejemskie Światło Pokoju jest w Płocku od kilku dni. Do miasta dotarło przez Krzeptówki, Wawel, Jasną Górę i Brochów koło Sochaczewa. Za pośrednictwem harcerzy światło jest przekazywane do różnych instytucji, zakładów pracy, szkół, parafii. Przekazywanie światła ma uroczysty charakter, podkreśla się wówczas, że święta Bożego Narodzenia, to święta pokoju.