Ferie we wspólnocie

W czasie ferii zimowych wspólnoty i parafie diecezji płockiej zorganizowały wypoczynek połączony z formacją dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Między innymi wzięło w nich udział:

• 120 osób - z Ruchu Rodzin Nazaretańskich
• 100 osób – z Wojska Gedeona
• 60 osób – z Ruchu Światło-Życie 
• 60 osób – z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie
• 35 osób – z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (ojcowie klaretyni).

W programie wyjazdów w góry była wspólna modlitwa i formacja, zgodna z charyzmatem ruchu, ale także nauka jazdy na nartach czy górskie spacery.