Ekumeniczna modlitwa w zborze w Płocku

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan płocczanie spotkali się w zborze przy ulicy Kazimierza Wielkiego 39 w Płocku. Gospodarzem spotkania był ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, natomiast homilię wygłosił gość – ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku: - Cześć oddajemy Bogu wtedy, gdy czynem wypełniamy przykazanie miłości bliźniego – podkreślił duchowny prawosławny.

Płock, Kaplica Ewangelicka
foto: Adam Kliczek, http://memoriesstay.com (CC-BY-SA-3.0)

W kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jego uczestnicy rozważali przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37), która jest naczelnym motywem spotkań ekumenicznych w tym roku. W zborze protestanckim interpretował ją ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku.

- Samarytanin pokazał nam, że istotą naszej wiary nie jest pójście do świątyni i oddanie czci Bogu. Wielu ludzi odmawia coraz dłuższe litanie, coraz bardziej zawiłe modlitwy, zaś Pan Jezus przez tę przypowieść ukazuje nam, że istotą naszej wiary jest pochylenie się nad człowiekiem, zrealizowanie przykazania miłości. Jeżeli będziemy je realizować, wtedy prawdziwie oddajemy Bogu cześć i chwałę – powiedział duchowny prawosławny.

Dodał, że „nie chodzi o to, kogo nazywa się bliźnim”. Chodzi o to, aby czynem pokazywać, kto jest naszym bliźnim, na przykład gdy współczujemy i pomagamy innym, gdy oni cierpią, gdy staramy się złagodzić ich cierpienia. Przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego „łączą się w działaniu”. Ks. Tarasiewicz przekonywał także, że wzorem jest tu Jezus, który „sam uczynił się bliźnim dla wszystkich”.

W spotkaniu i modlitwie ekumenicznej wzięły udział osoby, którym bliski jest dialog z przedstawicielami różnych wyznań.

Parafia ewangelicko-augsburska w Płocku, to jedna z parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, należąca do diecezji warszawskiej. Kaplica parafialna mieści się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 39 w Płocku. Liczba parafian wynosi kilkadziesiąt osób. Proboszczem – administratorem parafii jest ks. Szymon Czembor.

Idee reformacji obecne były na Mazowszu już w XVI wieku. Najwybitniejszym przedstawicielem jest Stanisław Murzynowski (1528-1553). Pochodził z rodziny szlacheckiej, jak to było w zwyczaju ewangelickich rodów, został wysłany na studia uniwersyteckie w Wittenberdze, gdzie przebywał do 1545 roku. Po podróży studyjnej do Włoch w roku 1549 roku, osiadł na stałe w Królewcu, gdyż jako zdeklarowany protestant, któremu proces za apostazję wytoczyła kapituła płocka, nie mógł wrócić w rodzinne strony.

Stanisław Murzynowski dokonał dzieła przetłumaczenia Nowego Testamentu z języków oryginalnych na język polski, przekład ukazał się w 1553 roku. W styczniu 2018 roku w Rokiciu koło Płocka przy odsłonięto pomnik pierwszego polskiego Nowego Testamentu w przekładzie Stanisława Murzynowskiego. Na jednym z boków pomnika znajduje się oryginalne tłumaczenie Ośmiu Błogosławieństw. Pomnik ufundowali mieszkańcy wsi Murzynowo, skąd pochodziła rodzina Stanisława Murzynowskiego. Autorem projektu oraz jego wykonawcą był prof. Karol Badyna z Pracowni Rzeźby w Krakowie.