Dzień patronalny Księży Biskupów Romana Marcinkowskiego i Mirosława Milewskiego - 26 lutego br.

W dniu 26 lutego br. (poniedziałek) Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski, Biskup Senior i Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, Biskup Pomocniczy, obchodzić będą swój dzień patronalny.

Będzie to okazja do złożenia Księżom Biskupom życzeń w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku (ul. Tumska 3).
• godz. 10.00 - kapłani i siostry zakonne;

• godz. 11.00 - wierni świeccy.
Zapraszamy!

Pamiętajmy o Czcigodnych Solenizantach w naszych modlitwach.