Duża frekwencja w Muzeum Diecezjalnym na Nocy Muzeów

Około 1500 osób odwiedziło Muzeum Diecezjalne w Płocku podczas Nocy Muzeów (13 maja br.). Zwiedzający z zainteresowaniem oglądali stałe wystawy rzeźby i malarstwa, ale także walki rycerskie na dziedzińcu Dawnego Opactwa Benedyktyńskiego, na terenie którego znajduje się muzeum. Podczas tej wyjątkowej nocy w roku płocczanie chętnie odwiedzali też bazylikę katedralną, cerkiew prawosławną, zbór ewangelicki i katedrę mariawicką.

Image000001

Muzeum Diecezjalne pw. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Płocku podczas Nocy Muzeów zaprosiło płocczan i turystów przede wszystkim do obejrzenia wystaw stałych, znajdujących się w Dawnym Opactwie Benedyktyńskim. Był to Skarbiec, wystawa „Chrystus w sztuce” z malarstwem i rzeźbą, ale też współczesne malarstwo Feliksa Tuszyńskiego.      

Dużym zainteresowaniem wszystkich pokoleń cieszył się warsztat kreatywny pt. „Rycerze Ziemi Ciechanowskiej z wizytą u księcia Siemowita IV”, który poprowadzili przedstawiciele Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. Były gawędy i gry i zabawy upowszechniające dziedzictwo kulturowe wieków średnich, a także widowiskowe walki rycerskie. Warsztaty te odbyły się współpracy ze Stowarzyszeniem „Ratujmy Ratowo”.

- Nasze propozycje na Noc Muzeów spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Odwiedziło nas około 1500 osób, głównie osób indywidualnych, rodzin, ale też grup z Polski. Dorośli byli zainteresowani sztuką, ale dzieci najchętniej oglądały „rycerzy” z Ciechanowa, którzy na przykład uczyli strzelać z łuku. Cieszymy się, że nasze wystawy obejrzało tak wiele osób. Mamy nadzieję, że do nas powrócą – powiedziała Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.  

Wiele osób skorzystało także z możliwości zwiedzenia i poznania ciekawostek o XII-wiecznej bazylice katedralnej. O katedrze oprowadzał ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta. Opowiadał o dziejach katedry, jej najważniejszych zabytkach oraz pracach konserwatorskich, prowadzonych w ostatnich latach. 

Dużą frekwencją cieszyły się też inne płockie kościoły. Zwiedzających nie brakowało w cerkwi prawosławnej, zborze ewangelickim i katedrze mariawickiej. Tam dodatkowo można było kupić chleb i pieczywo, z którego słyną mariawici: - Odwiedziłam wszystkie te miejsca. Noc Muzeów była dla mnie okazją, aby poznać świątynie płockich Kościołów chrześcijańskich. Było to dla mnie ciekawe i pouczające. Dobrze, że Noc Muzeów miała także charakter ekumeniczny - uważała płocczanka pani Halina. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę