Droga Krzyżowa wynagradzająca w bazylice katedralnej

W Dniu Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich (24 lutego br.) w bazylice katedralnej płockiej sprawowano nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego: - Jezus idzie z cierpiącymi Drogą Krzyżową – powiedział ordynariusz diecezji płockiej.

Cross G696c8c240 1920

Bp Szymon Stułkowski rozpoczął nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej ze grzechy seksualne wobec małoletnich. Zwrócił się do uczestników wspólnej modlitwy, aby pomagać ofiarom takich przestępstw, by stanęli o własnych siłach. Przypomniał też rocznicę zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę.

- Jezus cierpi za tych wszystkich, którzy cierpią. Idzie z cierpiącymi Drogą Krzyżową. Chcemy dziś prosić także o ustanie wojny i innych wojen na świecie, i o sprawiedliwy pokój – wezwał hierarcha.

Podczas nabożeństwa krzyż do kolejnych stacji nieśli: bp Szymon Stułkowski, bp Mirosław Milewski, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski, ks. Bartosz Szostak, sekretarz bp. Milewskiego, siostra zakonna, kleryk, wdowa konsekrowana oraz Krzysztof Karpiński, mąż, ojciec, członek Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Rozważania czytali Barbara Chlewińska i Zbigniew Smoliński.

Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich obchodzono w Polsce po raz siódmy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę