Droga Krzyżowa w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Biskup Szymon Stułkowski uczestniczył w Drodze Krzyżowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach koło Płocka (31 marca br.). Razem z nim szli w niej mieszkańcy, ich rodziny i pracownicy placówki. - „Bukiet” z czternastu kwiatów Drogi Krzyżowej pokazuje, jaką cenę zapłacił Jezus, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mieli otwarte niebo - zwrócił się do obecnych. Uczestnicy modlili się między innymi o zdrowie papieża Franciszka.

IMG 4423 (2)

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbyło się na terenie parku, który otacza DPS. Ks. Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Goślicach przypomniał, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym miejscu odbyło się już ponad 20 razy. Każdego roku gromadzi nie tylko mieszkańców i pracowników, ale też wielu gości. W tym roku jej hasło brzmi „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 

- Modlimy się za chorych, ale też o zdrowie dla Ojca świętego Franciszka. Chcemy w rozważaniach Drogi Krzyżowej znaleźć moc do niesienia naszych codziennych krzyży i uczyć się prawdziwej miłości do drugiego człowieka - powiedział kapelan. 

Jedna z pań, która mieszka w DPS w Goślicach zaznaczyła, że cierpienie Jezusa dokonuje się w ciszy: - Jest wiele osób, które cierpią i niosą swój krzyż w samotności. Jednak wiemy, że obok nas jest Jezus Chrystus. On daje nam wytrwałość i pocieszenie w trudnych chwilach – podkreśliła podopieczna domu.

Podziękowała też bp. Szymonowi Stułkowskiemu za obecność na Drodze Krzyżowej, która każdego roku wpisuje się w historię domu. Życzyła gościowi, aby opiekował się nim wszechmogący Bóg i dał mu wytrwałość w trudnych chwilach.

W nabożeństwie uczestniczył też Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki. Zaakcentował, że Droga Krzyżowa w tym miejscu jest „piękną tradycją, ale i analogią do codziennego życia, kiedy każdy musi również dźwigać swój krzyż”. Dodał też, że w tym miejscu „zrozumienie cierpienia drugiego człowieka jest sprawą diametralną”. 

Bp Szymon Stułkowski po nabożeństwie stwierdził, że „dzisiejsze rany Jezusa są w ludziach słabych, cierpiących, chorych”. Podziękował za kwiaty, jakie otrzymał na zakończenie nabożeństwa: - Pan Jezus dał nam teraz czternaście kwiatów. Droga Krzyżowa, to jakby „bukiet” z czternastu kwiatów. Dlaczego? Bo On chce nam pokazać, że nas kocha – podkreślił biskup płocki. 

Dodał, że ten „bukiet” wprowadza jakby w ogród: w niedzielę rozpocznie się Wielki Tydzień, z rozważaniem tego, co najważniejsze w życiu Jezusa, Jego męki, śmierci, złożenia do grobu.  W ogrodzie był też grób Jezusa, dopóki nie zmartwychwstał: - „Bukiet” z czternastu kwiatów Drogi Krzyżowej pokazuje, jaką cenę zapłacił Jezus, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mieli otwarte niebo – zwrócił się do obecnych bp Stułkowski.  

Życzył wszystkim radości spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, a także opieki Matki Bożej, która jest przy człowieku w chwili jego śmierci. Modlitewne spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy „Zdrowaś Mario”.  

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach powstał w 1958 roku. Znajduje się na terenie dawnego majątku szlacheckiego, na który składa się piękny zabytkowy park (z placem zabaw) i kompleks budynków, w tym między innymi XVIII-wieczny, neobarokowy dworek. Podopieczni i pracownicy mogą modlić się w kaplicy, która znajduje się na terenie DPS. W kaplicy są relikwie św. Jana Pawła II. 

W Goślicach osoby niepełnosprawne intelektualnie otrzymują pomoc w procesie edukacji, wspomagania rozwoju i optymalnego przystosowania do samodzielnego funkcjonowania. W domu mieszka około 150 osób: dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną oraz wsparcie psychologa i psychiatry. Rozwijają swoje zainteresowania podczas zajęć w sekcjach terapeutycznych. Na terenie domu działa Zespół Szkół Specjalnych, który zapewnia mieszkańcom rozwój rewalidacyjno-edukacyjny. Dyrektorem DPS jest Małgorzata Klekowicka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę