Dożynki diecezji płockiej i województwa mazowieckiego w Bieżuniu

- Wymaganej przez Boże prawo postawy wdzięczności i radości rolników wobec Boga nie mogą zawiesić żadne problemy nękające wieś. Nie da się jej znieść ze względu na słabe zbiory ani trudności w ich sprzedaży - powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski podczas dożynek diecezji płockiej i województwa mazowieckiego w Bieżuniu (27 sierpnia br.).

Dożynkji 2023

W parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu odbyły się wspólne dożynki diecezji płockiej i województwa mazowieckiego. Barwny korowód z delegacjami z wieńcami dożynkowymi z dekanatów diecezji płockiej oraz powiatów Mazowsza przeszedł spod kościoła parafialnego na boisko przy Szkole Podstawowej. Tam sprawowana była Eucharystia dożynkowa, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski.

W homilii zaznaczył, że dziękczynienie za plony jest kontynuacją starotestamentalnego Święta Namiotów. Stan rolniczy przynosi przed ołtarz wieńce dożynkowe i bochny chleba, plony pól, ogrodów, sadów i przypomina o darach duchowych, o trwałych wartościach pielęgnowanych przez „roztropne środowisko rolnicze”, do których należą naturalne otwarcie na Boga, cześć Przenajświętszej Maryi Pannie, która wydała najpiękniejszy owoc na świecie - Zbawiciela ludzkości, szacunek dla życia, dla rodziny, dla pracy.

- Wymaganej przez Boże prawo postawy wdzięczności i radości rolników wobec Boga nie mogą zawiesić żadne problemy nękające wieś. Nie da się jej znieść ze względu na słabe zbiory ani trudności w ich sprzedaży. Tej wdzięczności nigdy nie może zabraknąć, nawet, gdy spotka nas nieszczęście lub krzywda. Wolno błagać Boga o usunięcie nieszczęść, ale i w złych okolicznościach nie można zapominać o postawie dziękczynnej, bo jeśli Bóg dopuszcza coś złego, to jednocześnie udziela daru, by przeciwności nas umocniły – uważał hierarcha.

Bp Stułkowski zaakcentował, że „rolnicy Mazowsza ze swej natury są ludźmi dziękczynienia”, dlatego przychodzą prosić Boga, aby umieli podnieść ziarno z ziemi myśląc z wdzięcznością: to jest zboże, czyli z Bożego dane dzieciom Bożym. Rolnicy wiedzą, że swoim dziękczynieniem nie czynią Pana Boga szczęśliwszym ani doskonalszym. Jest im potrzebna modlitwa dziękczynna, ponieważ przy jej pomocy uczą się przyjmować dary Boże zgodnie z zamiarem Dawcy.

Dodał, że dożynki są nie tylko okazją do dziękowania Stwórcy, to także okazją dla wyrażenia wdzięczności i szacunku winnym wielu ludziom: każda kromka chleba, podnoszona do ust, dociera do nas dzięki zbiorowemu wysiłkowi i ofiarności wielkiej rzeszy ludzi: rolników, magazynierów, młynarzy, piekarzy, transportowców, sprzedawców.

- Możemy powiedzieć, że w jakimś sensie chleb zamyka w sobie wysiłek znaczącej części społeczeństwa, to rzeczywisty symbol solidarności jednego człowieka z drugim człowiekiem – uważał biskup płocki.

Biskup podkreślił, że „Bóg zadał jeszcze uprawę serc”. - Kiedy nadchodzą dożynki, każdy mądry gospodarz przypomina sobie o tym, że sprawa ta nie dotyczy tylko materii, ale też ducha, nie tylko tego co na zewnątrz, ale i tego co we wnętrzu rolnika. On jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również uprawną rolą Bożą. On ma przed swoimi oczyma żniwa ziemskie po to, aby łatwiej mu było sobie wyobrazić żniwa niebieskie, przybycie Boskiego Żniwiarza który odrzuci plewy, a ziarno zgromadzi w boskich spichlerzach. Serce rolnika pozostaje najcenniejszą glebą, jaką on posiada. Trzeba uprawiać własne serce, aby było piękne dla Pana - głosił kaznodzieja.

Podkreślił, że uprawianie gleby ludzkiego serca, zasiewanie w tę glebę Bożego słowa, prowadzi do tego, że wyznaje się wiarę w Boga nie tylko ustami, ale przede wszystkim stylem swojego życia. Uprawa ludzkich serc prowadzi do postawy, w której uprawiając ziemię rolnik korzysta z osiągnięć ludzkiego umysłu, ale nie zapomina o Bogu, który trzyma ludzki los w swoim ręku. Podczas dożynek ludzi gromadzi „duch wdzięczności wobec Stwórcy i jego stworzenia”.

W czasie uroczystości dożynkowej odbył się obrzęd dzielenia się chlebem. Można było także skosztować regionalnych przysmaków, obejrzeć występy Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. dh. Wacława Milke i zespołów folklorystycznych, wystawę maszyn rolniczych czy wysłuchać koncertów znanych zespołów Trubadurzy oraz Blue Cafe.

Nad organizacją dożynek czuwał ks. kan. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę