Diecezjalna Rada Duszpasterska o tzw. ustawie Kamilka i katechezie

Katecheza szkolna i parafialna, procedury związane z wejściem w życie tzw. ustawy Kamilka oraz letnie półkolonie dla dzieci w parafiach – te trzy tematy zostały podjęte podczas letniej sesji Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej diecezji płockiej: - Musimy położyć akcent na przekaz wiary w parafii – powiedział podczas spotkania biskup Szymon Stułkowski.

Podczas spotkania w dawnym Opactwie Benedyktyńskim w Płocku biskup pomocniczy Mirosław Milewski przedstawił wnioski płynące z dyskusji o katechezie szkolnej podczas czerwcowego zebrania Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi podjęli decyzję o przygotowaniu projektu nowej podstawy programowej katechezy. Oprócz treści religijnych katecheza zostanie ujęta w kontekście kulturowym, podkreślony zostanie wpływ wiary i religii na życie społeczne.

Przyznał, że „sytuacja katechezy jest złożona i skomplikowana”. W ciągu najbliższego roku trzeba poczynić starania, aby „uratować katechezę szkolną i rozpocząć katechezę parafialną, co jest wielkim wyzwaniem”.

Biskup płocki Szymon Stułkowski podkreślił, że trzeba położyć trzeba akcent na przekaz wiary w parafii. Szkoła ma uzupełnić to, co dzieje się w parafii. Niestety, nie udało się przejść z duszpasterstwem do szkoły. Teraz jest okazja do pewnej reformy. Papież Franciszek mówi o „nawróceniu duszpasterskim” w parafii.

- Trzeba zacząć od przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka, potem organizować spotkania z rodzicami przy okazji Pierwszej Komunii świętej i bierzmowania, następnie prowadzić katechumenat małżeński. Trzeba robić to jeszcze lepiej niż dotychczas, otwierać serca na Pana Boga. Nauczanie religii byłoby tego uzupełnieniem. To, co się obecnie dzieje, to znak czasu, który trzeba wykorzystać na ożywienie życia w parafii – stwierdził bp Stułkowski.

Ks. Bogdan Kołodziejski, katecheta w Szkołach Katolickich w Mławie (należących do Rady Szkół Katolickich w Polsce) przedstawił opracowany przez siebie podręcznik, na podstawie którego można zorganizować półkolonie dla dzieci w parafii. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące formalności, wzory niezbędnych dokumentów, podpowiedzi na co zwrócić uwagę i o co zadbać na etapie przygotowania półkolonii, a także gotowe konspekty i propozycje pracy z dziećmi podczas tygodniowego turnusu półkolonii. Materiały te są dostępne on-line.

Natomiast ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor płockiego Seminarium i delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji płockiej przedstawił zagadnienia związane z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – czyli tzw. ustawy Kamilka. Ukazał się dekret Biskupa Płockiego z tym związany. Do 15 sierpnia wszyscy księża i świeccy, którzy w parafii zajmują się pracą wychowawczą, przejdą konieczne szkolenia.

- To nowe zadania nałożone na wszystkie instytucje zajmujące się pracą wychowawczą. Trzeba unikać sytuacji, gdy ktoś wie o przemocy, ale nie reaguje. Odpowiedzialność nie może się rozmywać. Każdy z nas zostaje zobowiązany do przekazania informacji o wszelkich formach przemocy. Ingerencja bywa trudna, ale nie reagując patrzymy na cierpienie drugiego człowieka - podkreślił psycholog.

Każda osoba, która jest dopuszczona do kontaktu z osobami małoletnimi, musi zostać sprawdzona w dwóch rejestrach: czy nie jest osobą karaną i czy nie znajduje się w rejestrze przestępców seksualnych. Od 15 sierpnia uprawnione podmioty mają prawo to sprawdzić. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi kara.

Bp Szymon Stułkowski podsumował, że jeśli chodzi o realizację tych przepisów, to „Kościół jest w awangardzie”. Trzeba je spełnić, nie może to zniechęcać do pracy, z czasem wszyscy przyzwyczają się do nowych rozwiązań.

Kolejne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej diecezji płockiej zaplanowano na 12 października 2024 roku.

Aktualną Diecezjalną Radę Duszpasterską diecezji płockiej powołał bp Szymon Stułkowski 17 marca 2023 roku. Tworzy ją 69 osób: księży, sióstr i braci zakonnych, osób świeckich. Członkowie rady, to m.in. osoby zajmujące się duszpasterstwem, należące do wspólnot działających w diecezji, reprezentanci mediów diecezjalnych, przedstawiciele dekanatów. Rada została powołana po to, aby wspierać i pomagać w realizacji działań duszpasterskich w diecezji.