Diecezja Płocka włączyła się w „Łańcuch eucharystyczny” o pokój w Ukrainie

- Żadne sojusze polityczne, żadne militarne potęgi nie zapewnią pokoju, jeśli zabraknie go w sercu pojedynczego człowieka. W moim i twoim sercu zaczyna się budowanie pokoju na świecie - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. w bazylice katedralnej w Płocku, sprawowanej w ramach inicjatywy pod nazwą „Łańcuch eucharystyczny”, w intencji pokoju w Ukrainie.

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że wspólna modlitwa „wpisuje się w solidarne błaganie milionów Europejczyków, by przybliżył się dzień upragnionego pokoju”. Wiele osób było zaskoczonych, że w XXI wieku, w czasie dobrobytu i spokoju, wybuchła wojna. Wielu myślało, że obecne pokolenie ma zapewnione bezpieczne życie. Nagle minęła umowność wojny, a sceny walki zbrojnej stały się rzeczywistością.

Podkreślił, że to już drugi Wielki Post przeżywany w okolicznościach wciąż toczącej się wojny. Rosja niszczy budowany przez dziesięciolecia pokojowy porządek w Europie, szerząc bezprawie, strach i przemoc: - Dziś cały Kościół katolicki w Polsce modli się w intencji pokoju. Tę szczególną intencję modlitewną zanosimy do Pana Boga za przyczyną św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Św. Józef jest dziś dla nas znakiem, jak żyć w trudnych czasach i jak zachowywać się wobec wydarzeń, które budzą w nas lęk i niepokój – zaznaczył hierarcha.

Biskup pomocniczy w Płocku zaakcentował, że potrzeba „mocnej wiary w tych niespokojnych czasach”. Stąd z ufnością patrzy się na św. Józefa, będącego „uosobieniem bezgranicznego zaufania Bogu”. Zdaje się on mówić, żeby nie popadać w przerażenie. Sam jest człowiekiem pokoju, a „jego wewnętrzna równowaga jest wynikiem żywej i konsekwentnej wiary”.

- Żadne sojusze polityczne, żadne militarne potęgi nie zapewnią pokoju, jeśli zabraknie go w sercu pojedynczego człowieka. W moim i twoim sercu zaczyna się budowanie pokoju na świecie. Jeśli jest w nas niepokój, to rodzą się konflikty, najpierw w rodzinie, potem w innych miejscach. Pozwólmy więc działać Bogu w naszych sercach. Wielki Post jest okazją do budowania w sobie i wokół siebie Bożego pokoju – powiedział duchowny.

Msza św. w katedrze płockiej w ramach „Łańcucha eucharystycznego”  była odpowiedzią na prośbę Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), aby episkopaty Europy podejmowały inicjatywy modlitewne o dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. W Polsce animację modlitewną wyznaczono na dzień 20 marca.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę