DEKRET zatwierdzający Diecezjalną Radę Duszpasterską

Stosownie do kan. 511-514 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośnych przepisów Statutu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, na okres pięciu lat zatwierdzam nowy skład Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej:

Członkowie z urzędu: 

 1. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy, wikariusz generalny
 2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz
 3. Ks. dr Marcin Sadowski – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
 4. Ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego

Członkowie z nominacji:

 1. Ks. mgr Adam Brzeziński – koordynator diecezjalny Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
 2. Ks. kan. mgr Szczepan Janusz Bugaj – dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
 3. Ks. mgr Tomasz Dec – Wojsko Gedeona
 4. Ks. mgr Piotr Paweł Gadomski –  diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie
 5.  Ks. kan. mgr Jacek Robert Gołębiowski – Laboratorium Wiary, Ruch Rodzin Nazaretańskich
 6.  Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy diecezji płockiej
 7.  Ks. mgr Mateusz Jesień – diecezjalny duszpasterz LSO
 8.  Ks. kan. mgr Krzysztof Wojciech Jończyk – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie
 9.  Ks. dr Wojciech Kućko – dyrektor Wydziału ds. Rodzin
 10.  Ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski – dyrektor CPP „Metanoia”
 11.  Ks. kan. mgr Andrzej Pieńdyk – prorektor w WSD w Płocku, diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Opiekun duchowy Dziewic i Wdów Konsekrowanych
 12.  Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”
 13.  Ks. mgr Jacek Prusiński – przewodnik główny Pieszej Płockiej Pielgrzymki na Jasną Górę
 14.  Ks. mgr Krzysztof Ruciński – diecezjalny duszpasterz młodzieży
 15.  Ks. mgr Krzysztof Świerczyński – dyrektor KRDP
 16.  Pani Julita Więcław – prezes KSM
 17.  Pani mgr Wiesława Winiarska – prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
 18.  Pan dr Witold Jacek Wybult – prezes SRKDP
 19.  Ks. mgr Radosław Zawadzki – prefekt w WSD w Płocku, dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego
 20.  Ks. mgr Bogdan Zalewski – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej
 21.  Pani dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Członkowie z wyboru:

 1.  S. Diana Kuczek ZSMB – przedstawicielka zakonu żeńskiego
 2.  S. Dominika Burnos MSC – przedstawicielka zakonu żeńskiego
 3.  Ks. mgr Marek Tomulczuk SAC – przedstawiciel zakonu męskiego
 4.  O. Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonu męskiego
 5.  Ks. kan. mgr Sławomir Krasiński – ciechanowski okręg wyborczy
 6.  Ks. mgr Marcin Niesłuchowski – ciechanowski okręg wyborczy
 7.  Ks. mgr Rafał Gutkowski – płocki okręg wyborczy
 8.  Ks. mgr Jarosław Ferenc – płocki okręg wyborczy
 9.  Ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski – płoński okręg wyborczy
 10.  Ks. mgr  Piotr Smoliński – płoński okręg wyborczy
 11.  Ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański – pułtuski okręg wyborczy
 12.  Ks. dr Michał Zadworny – pułtuski okręg wyborczy
 13.  Ks. kan. dr Tomasz Kadziński – rypiński okręg wyborczy
 14.  Ks. mgr Tomasz Baranowski – rypiński okręg wyborczy
 15.  Ks. mgr Dariusz Multon – sierpecki okręg wyborczy
 16.  Ks. mgr Grzegorz Makowski– sierpecki okręg wyborczy

Przedstawiciele dekanatów:

 1.  Bielski – p. Bogumiła Kajkowska
 2.  Bodzanowski – p. Maria Młotkowska
 3.  Ciechanowski wschodni – p. Ryszard Wesołowski
 4.  Ciechanowski zachodni – p. Jerzy Racki
 5.  Dobrzyń n. Drwęcą – p. Alicja Wyborska
 6.  Dobrzyń n. Wisłą – p. Paweł Śliwiński
 7.  Dzierzgowski – Waldemar Westerlich
 8.  Gąbiński – p. Fryderyk Walczak
 9.  Gostyniński – p. Jacek Toruniewski
 10.  Makowski – p. Adam Miecznikowski
 11.  Mławski wschodni – p. Joanna Benecka Rychcik
 12.  Mławski zachodni – p. Andrzej Lampkowski
 13.  Nasielski – p. Marek Maluchnik
 14.  Płocki wschodni –  p. Wiesława Rybicka
 15.  Płocki zachodni – p. Barbara Chlewińska
 16.  Płoński południowy – p. Barbara Marciniak
 17.  Płoński Północny – p. Danuta Ziółek
 18.  Przasnyski – p. Milena Dzieleńska
 19.  Pułtuski – p. Konrad Górecki
 20.  Raciąski – p. Jacek Bojanowski
 21.  Rypiński – p. Dariusz Borkowski
 22.  Serocki – p. Krzysztof Falkowski
 23.  Sierpecki – p. Teresa Jankowska
 24.  Strzegowski – p. Daniel Bartosiewicz
 25.  Tłuchowski – p. Grażyna Ziemińska  
 26.  Wyszogrodzki – p. Adam Dudkowski
 27.  Zakroczymski – p. Jacek Kowalski
 28.  Żuromiński – p. Justyna Zielińska

Wszystkim Członkom Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej życzę światła Ducha Świętego oraz wstawiennictwa Maryi, Matki Dobrej Rady - darów potrzebnych do współpracy między sobą, do określania twórczych planów i ich realizacji, aby podjęty trud przyniósł błogosławione owoce dla dobra Kościoła Płockiego. Wszystkim z serca błogosławię.

 

Płock, dnia 17 marca 2023 r.

Nr 650/2023

 

+Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę