Dekret z dnia 25 maja br.

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie kan. 1250 i kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym, w myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 maja 2024 r. (piątek – po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Bożego Ciała) wszystkim wiernym Diecezji Płockiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji Płockiej.

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

 

Bp Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

 

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz