Caritas Diecezji Płockiej zawiozła dary do ukraińskiego Żytomierza

Żywność, środki chemiczne, słodycze i zabawki znalazły się w transporcie, który przygotowała Caritas Diecezji Płockiej wspólnie z Urzędem Miasta Płocka dla mieszkańców Żytomierza w Ukrainie, partnerskiego miasta Płocka. Dary trafiły do osób potrzebujących pomocy materialnej za pośrednictwem Fundacji Razem dla Życia.

Caritas Fb

Caritas Diecezji Płockiej po raz kolejny przygotowała paczki dla mieszkańców Ukrainy, które tym razem zostały zawiezione do miasta Żytomierz w Ukrainie. W paczkach znalazła się żywność, środki chemiczne, słodycze i zabawki. Z kolei miasto Płock, jak poinformował Albert Dyna, kierownik Referatu Spraw Interesantów w Urzędzie Miasta Płocka, zawiozło na Ukrainę agregaty prądotwórcze, łyżka polowe typu „kanadyjka” i słodycze.

- Przygotowaliśmy paczki z żywnością i artykułami chemicznymi dla ponad 60 osób, w większości żyjących samotnie. Trafiliśmy do nich za pośrednictwem ukraińskiej Fundacji Razem dla Życia, która współpracuje z Caritas w Ukrainie. Natomiast paczki ze słodyczami i zabawkami zawieźliśmy do domu dziecka w Berdyczowie, w którym mieszkają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - przekazał ks. dr Radosław Zawadzki, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Ks. Radosław Zawadzki przekazał także list, jaki biskup płocki Szymon Stułkowski skierował do Serhieja Suchomlyna, mera miasta Żytomierz. Pasterz Kościoła płockiego napisał w nim między innymi: „Jako Naród doświadczacie niewyobrażalnej tragedii wojny, która nie ma racjonalnego uzasadnienia i przeczy zdrowemu rozsądkowi. Wy jednak w jej obliczu pokazujecie światu niezwykły hart ducha, odwagę i miłość (…), macie w nas wiernych przyjaciół”.

Żytomierz jest miastem partnerskim Płocka od 2013 roku. Należy do najstarszych historycznych miast Ukrainy, jest największym skupiskiem obywateli polskiego pochodzenia - przed agresją Rosji społeczność ta liczyła około 40 tys. osób. Miasto Płock zorganizowało do tej pory ponad 20 transportów w darami na Ukrainę. Systematyczne transporty z darami organizuje też od początku wojny Caritas Diecezji Płockiej, kolejny zaplanowano na październik.

Na Ukrainę dotarł też transport świec, w tym tzw. świec okopowych, które trafiły do Makarowa pod Kijowem, a potem na front dla ukraińskiego wojska. Część świec wykonali uczniowie płockiego Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej. Część świec okopowych powstało dzięki zbiórce przeprowadzonej w parafiach diecezji płockiej (zebrano na przykład stare paschały).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę