„Bóg objawia się nam, kiedy się modlimy” - 93. rocznica objawienia Jezusa Miłosiernego

- Bóg objawia się nam, kiedy się modlimy, adorujemy Go, gdy czytamy i rozważamy słowo Boże, gdy chodzimy ścieżkami Pana Boga – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Białej koło Płocka 22 lutego 2024 roku. W 93. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej przewodniczył Mszy św. w kaplicy domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Biała Bp Szymon Rocznica Objawień

Św. siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie” miała w klasztorze w Płocku 22 lutego 1931 roku. Będąc w Płocku, wyjeżdżała też czasami do zakonnego w Białej koło Płocka.

Bp Szymon Stułkowski w 93. rocznicę tego objawienia przewodniczył Mszy św. w kaplicy sióstr w Białej. Uczestniczyły w niej także Polki i Ukrainki, które z powodu wojny w Ukrainie musiały szukać schronienia w naszym kraju.

Biskup płocki w homilii przywołał słowa niedawno zmarłego ks. prof. Zbigniewa Marka, katechetyka, profesora Akademii Ignatianum w Krakowie. Profesor zapytany kiedyś, co myśli na temat współczesnych objawień odrzekł, że „interesują go tylko te objawienia, które sam otrzymuje”.

Bp Stułkowski przywołał Ewangelię dnia (Mt 16,13-19), świadczącą o głębokiej relacji św. Piotra z Jezusem. Piotr, gdy spotykał Jezusa, spotykał samego Boga Ojca. Kaznodzieja zaznaczył, że podobne doświadczenia miała św. siostra Faustyna Kowalska. Jezus objawił się jej w wizerunku, który jest znany na całym świecie. Św. Piotr i św. Faustyna „mieli serca otwarte na to, że Bóg do nich mówi, że Bóg im się objawia”.

- Każdy z nam, mimo swej grzeszności i niedoskonałości, ma objawienia osobiste: kiedy się modlimy, kiedy adorujemy Jezusa, kiedy czytamy i rozważamy słowo Boże, kiedy chodzimy ścieżkami Pana Boga – zaakcentował hierarcha.

Poprosił, aby w modlitwie podziękować za obecnego św. Piotra, czyli papieża Franciszka i modlić się o potrzebne łaski dla niego, aby „w posłuszeństwie Duchowi Świętemu służył Kościołowi i światu”, jak również za św. s. Faustynę, za jej wrażliwość i zaangażowanie, dzięki któremu Bóg pokazał, że jest miłosierny.

- Prośmy Boga, żeby mieć wrażliwe serca i umysły, by Go spotykać, gdy się modlimy, służymy Mu, realizujemy nasze życiowe powołania – zwrócił się do sióstr i wszystkich wiernych bp Stułkowski.

***
Siostra Faustyna Kowalska (Helena Kowalska) po raz pierwszy zobaczyła Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezus ufam Tobie” w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, dnia 22 lutego 1931 roku. W Płocku mieszkała w latach 1930-1932, w międzyczasie wyjeżdżała do domu filialnego w Białej koło Płocka.

Jezus powierzył Jej przekazanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu. W innej wizji polecił namalować swój obraz według wzoru, który siostra Faustyna ujrzała. Wizerunek ten, nazywany „obrazem Jezusa Miłosiernego”, powstał w 1934 roku i jest obecnie jednym z najbardziej znanych w świecie. Ukazuje Chrystusa ubranego w białą szatę, z której na wysokości serca wychodzą dwa promienie – blady i czerwony, symbolizujące wodę i krew wypływające z serca Jezusa. Na dole obrazu jest umieszczony podpis „Jezu ufam Tobie”.

Swoje duchowe przeżycia i wizje Faustyna zawarła w „Dzienniczku”, prowadzonym w latach 1934-1938 na polecenie spowiednika ks. Michała Sopoćki. Z mistycznych doświadczeń Świętej zrodził się kult obrazu Jezusa Miłosiernego, modlitwa zwana Koronką do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia - godzina 15:00, w której Chrystus skonał na krzyżu, a także nabożeństwo oraz Święto Miłosierdzia Bożego.

Siostra Faustyna Kowalska zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku w krakowskim klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Jej relikwie są przechowywane w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Siostra Faustyna została beatyfikowana (1993) i kanonizowana (2000) przez papieża Jana Pawła II.

Według wizji siostry Faustyny powstały dwa wizerunki Jezusa Miłosiernego. Jeden - z 1934 roku - wyszedł spod pędzla Eugeniusza Kazimierowskiego w Wilnie. Obraz ten znajduje się w wileńskim kościele Ducha Świętego. Drugi obraz został namalowany w 1944 roku przez Adolfa Hyłę i znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku czczony jest obraz, który namalowała toruńska malarka Elżbieta Plewa-Hoffmann.