Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko patronem powiatu Rypin

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, legendarny kapelan „Solidarności” i męczennik, został ustanowiony patronem powiatu Rypin w diecezji płockiej. Rada Powiatu w dniu 16 października br. podjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie: - Podtrzymujcie jego testament „Solidarności”, wpisany w słowa: „zło dobrem zwyciężaj” - powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas Eucharystii na początku uroczystości.

Rypin Popiełuszko
krdp

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Zainaugurował je występ grupy z Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie, która pod okiem Ewy Wesołowskiej i Ewy Fede przygotowała program artystyczny poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Następnie ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii odczytał dekret Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem powiatu rypińskiego. Napisano w nim między innymi: „Duchowieństwo i wierni Powiatu Rypińskiego szczególnym kultem otaczają Błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, prezbitera i męczennika, który czyniąc prawdę w miłości (por. Ef 4,15) i broniąc cierpiących prześladowanie, uczył, jak zło dobrem zwyciężać (por. Rz 12,21)”.

Koncelebrowanej Eucharystii z udziałem wielu gości, w tym rodziny Błogosławionego, przedstawicieli rządu i parlamentu oraz NSZZ „Solidarność”, przewodniczył biskup senior Piotr Libera. W homilii przypomniał, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko, „orędownik powiatu rypińskiego przed Bogiem”, był za życia prześladowany i zamordowany ze szczególną premedytacją i nienawiścią. Nie znane jest dokładnie męczeństwo księdza Jerzego, ale pewne jest, że było to morderstwo „precyzyjnie, po szatańsku zaplanowane”.

Biskup zaznaczył, że blisko 20 lat po tragicznych wydarzeniach na włocławskiej tamie w „Biuletynie IPN” opublikowano notatkę dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego, którą znaleziono w dokumentach Urzędu ds. Wyznań, datowaną na sierpień 1984 roku. Jaruzelski, „odgrywający kłamliwie do końca swojego życia rolę wybawiciela Polski od tzw. większego zła”, wydał wówczas polecenie „wzmożenia działań wobec ks. Popiełuszki”. 

„Działania” zakończyły się tym, że wkrótce zginęło kilku innych kapłanów. To nie jest jeszcze w kraju „przeszłością, zagojoną raną”. Można to było zobaczyć podczas niedawnego pogrzebu osławionego rzecznika rządu Jaruzelskiego, który o błogosławionym księdzu Jerzym nie mówił inaczej, jak „obywatel Popiełuszko”, a Msze święte za Ojczyznę nazywał: „seansami nienawiści”, „czarnymi mszami i zbiorowymi histeriami”.

- Miałem nadzieję, że przynajmniej nad jego urną zapanuje cisza, ktoś wyrazi wstyd, przeprosi... Ale nie - wielu go w usprawiedliwiało, a były prezydent wręcz wychwalał: jak to był zasłużony, jak dobrym był dziennikarzem, jak wspaniałym redaktorem, człowiekiem lewicy, szukającym rozwiązań, jak pozytywnie wpływał na Jaruzelskiego – stwierdził hierarcha.

Jednak nieopodal na Powązkach Wojskowych stała w milczeniu grupa młodych ludzi, którzy trzymali w dłoniach portrety ofiar stanu wojennego i komunizmu lat 80. Portret bł. księdza Jerzego trzymał Paweł, były student płockiego seminarium, obecnie dziennikarz. Ci młodzi ludzie z pewnością poniosą dalej wielki apel życia księdza Jerzego, aby pamiętać o cierpiących prześladowanie, zło dobrem zwyciężać.

Bp Libera zwrócił się też do obecnej w Rypinie rodziny ks. Popiełuszki. We wspomnieniach matki śp. Marianny Popiełuszki była mowa o tym, jak jej syn w wojsku wycierpiał się przez różaniec, ponieważ nie chciał zdjąć z palca obrączki z różańcowym dziesiątkiem. Za to oficer kazał mu stać na lodowatej ziemi. Potem przyszedł i powiedział: „Wkładaj buty, tam w rogu sali chłopaki się za ciebie modlą…”.

Kaznodzieja zauważył, że dobrze się dzieje, że nad ziemią rypińską rozciąga się płaszcz orędownictwa błogosławionego księdza Jerzego: - Podtrzymujcie Jego testament „Solidarności”, wpisany w słowa: „zło dobrem zwyciężaj”. Bądźcie mu wierni, czyńcie wszystko z wiarą i modlitwą, z różańcem w dłoniach. Mam nadzieję, że każda uczestniczka, każdy uczestnik dzisiejszej uroczystości odmówi choćby jeden dziesiątek różańca świętego, jedną tajemnicę za wasz powiat i gminę, ale i za pokój w Ukrainie – poprosił wiernych bp Libera.

Po Eucharystii odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, z udziałem bp. Piotra Libery. -  Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w czasach totalitarnego zakłamania dawał świadectwo prawdzie. Powtarzał: „Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Mówił to, gdy deptane były prawa Boże, ale i prawa człowieka. Głęboka wiara, wyniesiona z domu rodzinnego, pozwoliła mu stanąć w obronie prawdy, wolności i poszanowania godności drugiego człowieka – powiedział Jarosław Sochacki, starosta rypiński.

Podczas sesji radni w głosowaniu jawnym  jednogłośnie poparli uchwałę o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki - patronem powiatu rypińskiego. To pierwszy powiat w województwie kujawsko-pomorskim, który ma patrona.

Powiat rypiński zamieszkują niemal 44 tysiące ludzi, jest on częścią województwa kujawsko-pomorskiego, należy do najstarszych jednostek terytorialnych w Polsce. Starania o patronat kapelana „Solidarności” trwały od roku, kiedy to radni powiatu poparli uchwałę o woli ustanowienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem powiatu rypińskiego.

Idee NSZZ „Solidarność” są w Rypinie silne od powstania związku. Sztandar Podregionu NSZZ „Solidarność” został poświęcony 18 października 1981 roku przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko ma wiele miejsc kultu w całym powiecie, gdzie związkowcy oraz sympatycy organizacji gromadzą się na wspólnych obchodach rocznic i dla uczczenia pamięci męczeńskiej śmierci swojego patrona. Członkowie NSZZ „Solidarność” wraz z mieszkańcami  ufundowali pamiątkową tablicę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, która znajduje się na murach kościoła parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie.