Biskup Szymon Stułkowski w Pułtusku poświęcił pokarmy dla repatriantów

Biskup Szymon Stułkowski w Wielką Sobotę poświęcił pokarmy na wielkanocny stół do Domu Polonii w Pułtusku oraz złożył życzenia jego mieszkańcom (30 marca 2024 r.). Dom ten prowadzi Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Mieszkają w nim repatrianci – rodacy z Kazachstanu i Ukrainy oraz uchodźcy z Ukrainy.

Wizyta Biskupa Szymona Stulkowskiego W Pultusku 2024 76
foto: pultusk.news.pl

Bp. Szymona Stułkowskiego w Domu Polonii przywitał dyrektor Michał Kisiel. Przypomniał, że w tym miejscu w historii mieszkali biskupi płoccy. Dodał, że obecnie żyją w nim rodacy z Kazachstanu i z Ukrainy oraz uchodźcy z Ukrainy.

Pasterz Kościoła płockiego zaznaczył, że Wielka Sobota, to dzień pogrzebania Jezusa: - Jezus wstępuje do otchłani, do tych, którzy czekali na zbawienie, niesie im dobrą nowinę o zbawieniu. Tego dnia, po zachodzie słońca, w nocy, zostanie ogłoszone zmartwychwstanie Jezusa. W katedrze płockiej kilkoro dorosłych osób przyjmie chrzest św., a także bierzmowanie i Pierwszą Komunię świętą – zaznaczył.

Bp Stułkowski podarował uczestnikom spotkania obrazek przedstawiający Jezusa Zmartwychwstałego. Tak Jezus został przedstawiony w katedrze płockiej na początku XX wieku przez Władysława Drapiewskiego. Na obrazie Jezus promieniując światłem wychodzi z grobu. Widzą to przerażeni żołnierze, jeden ręką przykrywa oczy, jakby się bał, drugi zasłania się tarczą. Oni pilnowali, żeby ciało Jezusa nie zostało wykradzione, nie wierzyli, że spełni się to co Jezus zapowiedział - że powstanie z martwych.

Po prawej stronie obrazu do grobu idą kobiety, żeby namaścić pogrzebane ciało. One były pierwszymi, które spotkały Zmartwychwstałego. U stóp Jezusa jest anioł, który trzyma zwycięską palmę, jakby adorował Jezusa, chwali Go za to, co się dokonało. Z tyłu podarowanego obrazka była modlitwa z błogosławieństwem bp. Szymon Stułkowskiego. Repatrianci i uchodźcy otrzymali także od ordynariusza zbiór modlitw przy wielkanocnym stole.

W Domu Polonii w Pułtusku przebywają repatrianci - potomkowie Polaków przesiedlonych w latach 1936-1944 z dawnych Kresów do azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego (w tym do Kazachstanu oraz na Syberię). Po zakończeniu II wojny światowej, aż do 1956 roku, znajdowali się na przymusowych przesiedleniach specjalnych pod nadzorem NKWD jako „elementy niepewne politycznie” oraz „zdrajcy ojczyzny”.

Dopiero po 1991 roku (po rozpadzie Związku Radzieckiego) zostali oni amnestiowani i otrzymali szansę na powrót do kraju. Są to Polacy, którzy powrócili z Kazachstanu i Ukrainy. Opiekę duszpasterską sprawuje nad nimi ks. Jarosław Bukowski, proboszcz parafii Smogorzewo, który wcześniej przebywał na misjach w Rosji. Repatrianci modlą się na terenie Domu Polonii oraz w parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku.

Od rozpoczęcia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, schronienie w Domu Polonii w Pułtusku znaleźli też uchodźcy. Goście z Ukrainy są objęci opieką materialną przez państwo Polskie w postaci: wyżywienia, noclegu, opieki socjalnej.