Biskup Szymon Stułkowski do dzieci: Jezus przychodzi do was, żebyście się nie zgubili

- Pan Jezus, którego przyjęliście do serca, przychodzi po to, żebyście się nie zgubili i mogli przejść przez życie karmiąc się Nim – powiedział biskup Szymon Stułkowski do dzieci pierwszokomunijnych w Żurominku Kapitulnym. Spotkał się z nimi 27 maja 2024 r. podczas tzw. Białego Tygodnia.

IMG 4052

Bp Szymon Stułkowski spotkał się z dziećmi, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię św. oraz z dziećmi, które odnowiły przyrzeczenia chrztu św., podczas tzw. Białego Tygodnia.

Podkreślił, że to było dla dzieci ważne święto: - Pan Jezus, którego przyjęliście do serca, przychodzi po to, żebyście się nie zgubili i mogli przejść przez życie karmiąc się Nim – podkreślił biskup płocki. 

Zauważył, jak wiele potrzeba było przygotowań i wysiłku, żeby dzieci mogły przystąpić do Pierwszej Komunii świętej. Byli w nie zaangażowani rodzice, katecheci, księża: - To dla was początek pięknej przygody. Teraz trzeba tak żyć, żebyście kiedyś, kiedy będziecie już odchodzić, mogli przyjąć Komunię św. Pamiętajcie, że celem wiary jest nasze zbawienie i życie wieczne - zaakcentował duchowny.  

Bp Stułkowski przekazał też, że Jezus pokazuje drogę, którą należy iść. On chce prowadzić człowieka. Podziękował rodzicom, że chcą prowadzić dzieci drogą wiary: podjęli decyzję o ochrzczeniu dzieci, wychowaniu w wierze, przekazują wiarę. Swoje dzieci będą mieć przez całe życie, nawet gdy będą one już dorosłe. Trzeba się za nie modlić, aby „trzymały się” Jezusa. 

W czasie pobytu w parafii Żurominek Kapitulny biskup płocki przeprowadził jej wizytację kanoniczą. 

Dzieje parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym są prastare: w 1247 r. Piotr Niedych herbu Wężyk, kanonik płocki i prepozyt kolegiaty św. Michała, podarował wieś Żuromino katedrze płockiej. Gdy został biskupem, w 1261 r. erygował i uposażył kościół parafialny pw. św. Stanisława. Pierwsza zmianka o proboszczu pochodzi z 1391 r. Biskup płocki Piotr z Chodkowa w 1497 r. podarował wieś kapitule płockiej; odtąd aż do rozbiorów Żurominek był jej własnością. 

Obecnie liczba mieszkańców parafii wynosi około 1700 osób. Kościół parafialny (drewniany) został konsekrowany w 1769 r. Proboszczem parafii jest ks. kan. mgr Robert Andrikowski.