Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II – 2 Kwietnia 2023 r. (propozycja duszpasterska)

2 kwietnia 2023 r., gdy w liturgii Kościoła katolickiego obchodzona jest Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, przypada także 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Zachęcamy do zorganizowania tego dnia w parafiach diecezji płockiej Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 w kościele lub – w miarę możliwości – przed pomnikiem/tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II.

Jp 2 Jasna Gora
foto: vaticannews.pl

Jako pomoc w przygotowaniu tego nabożeństwa proponujemy scenariusz apelu, zatytułowany: „Jesteśmy Kościołem Chrystusa – Pamiętamy o św. Janie Pawle II – Czuwamy w Wielkim Tygodniu”, przygotowany przez ks. Wojciecha Kućkę, dyrektora Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej (scenariusz do pobrania poniżej). Na wspólną modlitwę wierni mogą przynieść światło.

APEL JASNOGÓRSKI W PŁOCKU
Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej modlitwie 2 kwietnia 2023 r. w Płocku. Plan wieczoru jest następujący:
– 19.00-21.00 – możliwość modlitwy indywidualnej w płockiej Bazylice Katedralnej;
– 21.00 – Apel Jasnogórski przed pomnikiem św. Jana Pawła II przed katedrą według scenariusza „Jesteśmy Kościołem Chrystusa – Pamiętamy o św. Janie Pawle II – Czuwamy w Wielkim Tygodniu”, animowany przez Parafię Katedralną pw. św. Zygmunta oraz ruchy i stowarzyszenia katolickie; prosimy o przyniesienie światła;
– możliwość nawiedzenia katedry do godz. 22.00.

Wspólna modlitwa i pamięć o św. Janie Pawle II będą dla nas okazją do duchowego wejścia w misteria Wielkiego Tygodnia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę