Akcja „Płońsk czyta Prymasa”

W Płońsku po raz drugi zorganizowano akcję pt. „Płońsk czyta Prymasa” (10 września br.). Wzięli w niej udział duchowni i świeccy, którzy czytali publicznie „Zapiski więzienne” bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób uczczono drugą rocznicę jego beatyfikacji, przypominając dzieło życia Prymasa Tysiąclecia, który był wielkim autorytetem moralnym i duchowym.

Siedlin Czytanie

Akcja „Płońsk czyta Prymasa” odbyła się w kościele parafii w. św. Michała Archanioła w Płońsku, z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie koło Płońska. Wzięli w niej udział duchowni i świeccy, którzy czytali publicznie „Zapiski więzienne” autorstwa Błogosławionego. 

W gronie czytających znaleźli się księża pracujący w parafii – w tym proboszcz ks. kan. Janusz Rumiński, nauczyciele szkoły w Siedlinie, młodzież szkolna oraz inne, chętne osoby. Akcję zakończono wspólnym Apelem Jasnogórskim.

- Celem naszego przedsięwzięcia było uczczenie drugiej rocznicy beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, popularyzacja wiedzy o życiu błogosławionego Prymasa, kształtowanie wśród młodzieży szkolnej postaw w oparciu o wartości, którymi żył i których nauczał Wyszyński. Chcemy w ten sposób promować jego twórczość, ale też integrować społeczność lokalną wokół prymasa Stefana Wyszyńskiego jako autorytetu moralnego, wielkiego Polaka i wzoru patrioty – przekazał ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.

Akcja „Płońsk czyta Prymasa” odbyła się po raz drugi, ponownie w okolicach daty beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, która miała miejsce 12 września 2021 roku w Warszawie. Patronem honorowym akcji był biskup płocki Szymon Stułkowski.

Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski (1901-1980), został aresztowany w nocy 25 września 1953 r. Przebywał kolejno w czterech miejscach internowania: w Rychwałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. W wyniku wypadków październikowych, 28 października 1956 r. na prośbę przedstawiciela rządu, po uprzednim przyrzeczeniu ze strony władz przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd, objął wszystkie swoje funkcje kościelne.

„Zapiski więzienne” są cennym dokumentem trzyletniego okresu odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego zawierają również takie teksty jak: notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce. Jest to dokument człowieka niezłomnego, gotowego na wszystko - łącznie z oddaniem życia - w obronie praw Kościoła i narodu.